12 februar

Referat styremøte JUN 12.02.2019
Til stede: Vanja Marie Sigvartsen, Ole Arntzen, Vibeke Standal, Hege Urdal, Amanda Wad Henriksen og Kristin Bugge Moe
Forfall: Eivind Mjærum og Yumi Hirai

Post/info:

– Fra NKK: informasjon om anerkjent prøve. 
            – Tatt til etterretning.

– Fra Print2you: tilbud på kataloger, papirer og nettbrett til utstilling. 
            – Ikke aktuelt per dags dato.

– Fra NKK: disiplinærliste per 01.02.2019: Ingen informasjon av betydning for klubben.

– Til orientering: annonse er bestilt hos NKK v/ Hundesport. Annonsen vil publiseres i første utgave av Hundesport i 2019.

Sak 46/18 (videreført sak) Utstillingskomiteen

– Forslag til nye dommere (NKK-utstillinger og Japanspesialen):
            – Videreføres til neste styremøte 12.03.2019.

– Dommermiddag Japanspesialen:
            – Utstillingskomiteen ønsker at klubben stiller med minimum 1 representant på dommermiddagen. Styret er enig og saken sendes tilbake til utstillingskomiteen.

– Innbydelse Japanspesialen:
            – Videresendes til redaktør for klubbavisa for publisering.

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
Status per 12.02.2019:
            – Behandles videre per epost og videreføres til neste styremøte grunnet Eivind Mjærums frafall på dagens møte. 

Sak 70/18 (videreført sak) TAUSHETSBELAGT

Sak 1/19 (videreført sak) Klubbeffekter
– Det har kommet flere forslag til klubbeffekter.

Det besluttes at resterende refleksskjerf skal trykkes med klubbens ny logo. Ansvarlig: Vibeke Standal og Amanda Wad Henriksen. Videre skal Amanda Wad Henriksen undersøke med ett utvalgt firma med lokasjon i Oslo om det er mulig å komme innom for å se varene/utvalget. I første omgang skal følgende effekter vurderes: termokopp, t-skjorter og gensere, caps, bag, merker til klær (?), treningsvest og refleks (refleks med trykk/slapwrap og/eller refleksvest til eier).

Saken videreføres til neste styremøte.

Sak 4/19 Økonomi
Status per 04.02.2019:
            – Medlemstallet går stadig oppover. Inntekt fra anerkjent blodsporprøve er mottatt. Ellers er klubbens økonomi stabil.
            – Avlsrådskurs 2019: deltakelse på avlsrådskurs 2019 og personlig møte i SU medførte ekstrakostnader ift. opprinnelig oppsatt budsjett.

Sak 5/19 Forslag til nye diplomer
Laila Nagel har sendt inn forslag til nye diplomer. Styret takker for forslagene, men ønsker at det gjøres noen justeringer før det besluttes at diplomene skal benyttes.

Hege Urdal gir tilbakemelding til Laila Nagel vedrørende endringer. Endringene omfatter blant annet at stiplete linjer fjernes, i tillegg må årstall endres. Det er ønskelig at det benyttes annen farge enn hvit når diplomene printes ut.

Eventuelt:

– Henvendelse fra Laila Nagel vedrørende kurs og distrikskontakter:
Hege sender ut epost og tilbyr skypemøte til distriktskontaktene.

– Utkast: Kunngjøring årsmøte: godkjent. Videresendes til JUNnytts redaktør.

– Årets «topp 50» 2018 (utstilling): 
            – Videresendt til JUNnytt.

– Ansvarlig for poengberegning årets utstillingshund: videreføres til neste styremøte.

– Påminnelse vedrørende medlemskontingent videresendes til JUNnytts redaktør.