Falsk drektighet (innbilt drektighet)

Alle tisper får et snev av innbilt svangerskap ca to måneder etter løpetid. Dette er tidspunktet hun skulle ha født valper om hun hadde blitt drektig.

Kroppen lager de samme hormonforandringene uansett om hun har blitt drektig eller ikke. Det er ikke alle som viser like tydelige symptomer, men noen forandrer seg så mye i oppførsel at eiere ofte kommer inn og lurer på om hunden kan være syk. Hvis man i tillegg ser melk i jurene er diagnosen ganske klar.

Dette er en tilstand som vil gå over av seg selv etter noen uker. Men hos tisper som er plaget med mye melk eller betydelig atferdsendringer, kan vi redusere perioden ved å bruke en medisin som stopper hormonet som stimulerer melkeproduksjonen.

Symptomene kan også bli noe svakere ved å mosjonere mye i tillegg til å fôre med mindre protein- og fettholdig kost.

Enkelte av tispene kan  «adoptere» en leke eller gjenstand som om det var en valp. Fordi den adferden kan stimulere tilstanden og melkeproduksjonen, bør gjenstanden fjernes. Hvis hunden har mye melk bør du sjekke om noen av kjertlene er røde, varme, harde og ømme. Det kan være tegn på jurbetennelse. Da må du kontakte dyrlegen.

De tisper som får tydelige tegn på innbilt drektighet, får det som regel igjen. Det er til en viss grad arvelig egenskap. Er hunden svært plaget, uten god nok effekt av medisiner, er eneste løsning å kastrere henne.