Helseundersøkelse.

For å få sikrere informasjon om helse og adferd i klubbens raser, har vi laget en ny spørreundersøkelse. Dataene som kommer inn, vil brukes under revidering av RAS og i videre arbeid i SU.

Undersøkelsen åpnes mandag 9 desember og stenges 9 februar.

Dere skal fylle ut EN undersøkelse pr hund. Jo flere hunder som registreres, jo sikrere data og kunnskap vil vi få. Vi håper derfor at mange vil delta.

Det er EN undersøkelse for hver rase, så husk å trykke dere inn på riktig link. Svar KUN på aktuelle spørsmål og les innledningen nøye.

Link til undersøkelsen ligger i hver enkelt bildetekst ovenfor.

Lykke til!