Helseundersøkelse.

For å få sikrere informasjon om helse og adferd i klubbens raser, har vi laget en ny spørreundersøkelse. Dataene som kommer inn, vil brukes under revidering av RAS og i videre arbeid i SU.

Undersøkelsen åpnes mandag 9 desember og stenges 9 februar.

Dere skal fylle ut EN undersøkelse pr hund. Jo flere hunder som registreres, jo sikrere data og kunnskap vil vi få. Vi håper derfor at mange vil delta.

Undersøkelsen er avsluttet!

Helseundersøkelse
SHIBA
Helseundersøkelse
KAI
Helseundersøkelse
SHIKOKU

Kommentarer er stengt.