Coronaviruset

Styret i JUN forholder seg til instrukser gitt av NKK og regjeringen.

Det vil ikke bli arrangert fellesturer og samlinger i klubbens regi inntil videre. I løpet av mars vil vi forhåpentligvis ha nok informasjon til å kunne svare på spørsmål ang. Årsmøtet og Japanspesialen.

KUNNGJØRING ÅRSMØTE JUN 2020

Årsmøte i JUN avholdes fredag 29. mai 2020 på Hunderfossen hotell

Informasjon:

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til JUN v. Vanja Marie Sigvartsen, Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord eller sekretar.jun@gmail.com

Forslag må være styret v. sekretær i hende senest 6 uker før møtedato (17.04.2020), jf. klubbens vedtekter § 3-3. Klubbens vedtekter finnes under lover/vedtekter.

For forslag på kandidater til valget, se egen info fra valgkomiteen.

Ny kandidat til valget 2020.

Kristin Bugge Moe har valgt å ikke stille til gjennvalg som styremedlem i klubben. Siden JUNnytt allerede er sendt ut med pressetasjon av kandidatene, ser valgkomiteen det som nødvendig å pressenterer sin nye kandidat til vervet her.

Pressentasjon av ny kandidat:

Heisann! Mitt navn er Mika, og jeg eier en av de få Shikokene vi har her til lands. Jeg er 24 år og jobber til daglig som digital designer. Vi har alltid hatt hund, men de siste årene har jeg kjent mye på at jeg ikke bare ønsker å eie, men også drive aktivt med hund. Dermed begynte jakten på riktig rase, og underveis ble jeg helt forelsket i Nihon Ken med sin rike historie og sine særegne trekk. Shikoku virket å være midt i blinken! I januar hentet jeg Rei i Japan, og nå prøver jeg å lære meg så mye som mulig om de japanske urhundene – samtidig som jeg er veldig opptatt av å spre kunnskap og skape interesse rundt Shikoku. I hundesport er jeg helt fersk (har kun drevet med elgjakt tidligere) og forhåpentligvis finner Rei og jeg noe vi begge liker, men vi skal i alle fall prøve oss på vår første utstilling på Japanspesialen. Forhåpentligvis kan jeg bidra med stort engasjement og et ferskt perspektiv i JUN, og det hadde vært sabla stas å få bidra i arbeidet!