KUNNGJØRING ÅRSMØTE JUN 2020

Årsmøte i JUN avholdes fredag 29. mai 2020 på Hunderfossen hotell

Informasjon:

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til JUN v. Vanja Marie Sigvartsen, Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord eller sekretar.jun@gmail.com

Forslag må være styret v. sekretær i hende senest 6 uker før møtedato (17.04.2020), jf. klubbens vedtekter § 3-3. Klubbens vedtekter finnes under lover/vedtekter.

For forslag på kandidater til valget, se egen info fra valgkomiteen.

Kommentarer er stengt.