Se kildebildet

Styret ønsker velkommen til digitalt årsmøte på “Zoom”, fredag 29 mai kl 20.00.

Det digitale møterommet åpnes en halv time før møtet starter. For å unngå unødvendige forsinkelser oppfordres alle til å møte i god tid.

Link til årsmøtet : https://zoom.us/j/2905202020

Mer info om pålogging, bruk og nedlastning av Zoom finnes HER!

Årsmøte 2020 – VIKTIG INFO

Styret har besluttet å gjennomføre årsmøte som planlagt på angitt dato den 29.05.2020 kl. 20.00.

Dessverre har forhold ved trykkeriets side medført forsinkelse av utsending av årsmøtepapirer. Selv med denne forsinkelsen, ønsker styret å gjennomføre årsmøtet som planlagt. Dette da klubben er avhengig av et fungerende styre.

Styret har sendt årsmøtepapirer og innkalling til trykkeriet innen klubbens frister. Dessverre har koronasituasjonen ført til at trykkeriet ikke har fått levert som avtalt, se vedlegg.

Etter informasjon fra NKKs lovavdeling, er det styret som avgjør hvordan innkallingen skal gjøres, jf. vedtektene § 3-3, annet ledd. I dette tilfellet er innkallingen publisert på klubbens hjemmeside og sendt til trykkeriet innen fristen. Det er beklagelig at trykkeriet ikke har overholdt fristen, men for å ha en fungerende klubb og et fungerende styre, er det ønskelig at årsmøtet gjennomføres som planlagt. Til tross for forsinkelsen, mener styret at det ikke vil ha innvirkning på resultatet av årsmøtets saker.

Informasjon om og rundt årsmøtet vil bli fortløpende publisert på klubbens hjemmeside under “årsmøte 2020”.

Grunnet forsinkelsen fra trykkeriet, utvides fristen for innsending av forhåndsstemmer og fullmakter. Dette innebærer at forhåndsstemmer må være sekretær i hende senest den 29.05.2020. Forhåndsstemmer sendes til JUN v. Vanja Marie Sigvartsen, Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord.

Signert fullmakt(er) kan også sendes inn per epost til: sekretar.jun@gmail.com

Styret beklager at årsmøtepapirene per post i år har kommet sent.

Se vedlegg HER!

Redningsaksjon for NKK

Styret i JUN har mottatt henvendelse fra NKK, hvor NKK opplyser at de har behov for økonomisk hjelp for å sikre likviditeten til normal drift kan gjenopptas. I den anledning har styret i JUN foretatt en saklig vurdering og drøfting av muligheten for å låne eller donere penger til NKK.

NKKs formål med å ivareta hunder og hundeeiernes interesser er viktig, og konkurs vil medføre en rekke negative konsekvenser. Idet styret ønsker å bidra til at NKK består, har det i styremøte den 12.05.2020 blitt bestemt at klubben skal donere 50,- per medlem. Per 12.05.2020 har klubben totalt 351 medlemmer, og donasjonen utgjør da kr. 17550,-. Styret ønsker å runde opp den totale summen og det er derfor besluttet å donere totalt kr. 20000 i støtte til NKK.

Hilsen styret i JUN