Årsmøte 2020 – VIKTIG INFO

Styret har besluttet å gjennomføre årsmøte som planlagt på angitt dato den 29.05.2020 kl. 20.00.

Dessverre har forhold ved trykkeriets side medført forsinkelse av utsending av årsmøtepapirer. Selv med denne forsinkelsen, ønsker styret å gjennomføre årsmøtet som planlagt. Dette da klubben er avhengig av et fungerende styre.

Styret har sendt årsmøtepapirer og innkalling til trykkeriet innen klubbens frister. Dessverre har koronasituasjonen ført til at trykkeriet ikke har fått levert som avtalt, se vedlegg.

Etter informasjon fra NKKs lovavdeling, er det styret som avgjør hvordan innkallingen skal gjøres, jf. vedtektene § 3-3, annet ledd. I dette tilfellet er innkallingen publisert på klubbens hjemmeside og sendt til trykkeriet innen fristen. Det er beklagelig at trykkeriet ikke har overholdt fristen, men for å ha en fungerende klubb og et fungerende styre, er det ønskelig at årsmøtet gjennomføres som planlagt. Til tross for forsinkelsen, mener styret at det ikke vil ha innvirkning på resultatet av årsmøtets saker.

Informasjon om og rundt årsmøtet vil bli fortløpende publisert på klubbens hjemmeside under “årsmøte 2020”.

Grunnet forsinkelsen fra trykkeriet, utvides fristen for innsending av forhåndsstemmer og fullmakter. Dette innebærer at forhåndsstemmer må være sekretær i hende senest den 29.05.2020. Forhåndsstemmer sendes til JUN v. Vanja Marie Sigvartsen, Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord.

Signert fullmakt(er) kan også sendes inn per epost til: sekretar.jun@gmail.com

Styret beklager at årsmøtepapirene per post i år har kommet sent.

Se vedlegg HER!

Kommentarer er stengt.