Redningsaksjon for NKK

Styret i JUN har mottatt henvendelse fra NKK, hvor NKK opplyser at de har behov for økonomisk hjelp for å sikre likviditeten til normal drift kan gjenopptas. I den anledning har styret i JUN foretatt en saklig vurdering og drøfting av muligheten for å låne eller donere penger til NKK.

NKKs formål med å ivareta hunder og hundeeiernes interesser er viktig, og konkurs vil medføre en rekke negative konsekvenser. Idet styret ønsker å bidra til at NKK består, har det i styremøte den 12.05.2020 blitt bestemt at klubben skal donere 50,- per medlem. Per 12.05.2020 har klubben totalt 351 medlemmer, og donasjonen utgjør da kr. 17550,-. Styret ønsker å runde opp den totale summen og det er derfor besluttet å donere totalt kr. 20000 i støtte til NKK.

Hilsen styret i JUN

Kommentarer er stengt.