Spørreundersøkelse!

Styret ønsker å legge til rette for aktiviteter denne vinteren, men da trenger vi hjelp i fra dere medlemmer. Hva ønsker dere?

Vi vil tilby kurs/aktiviteter basert på resultater i fra denne undersøkelsen.

Klikk på bildet under for å delta. Undersøkelsen er åpen til 12 oktober.

Årets Brukshund


Det er ikke blitt offentliggjort noen foreløpig liste over Årets Brukshund,
da det har vært lite hundeaktivitet før sommeren på grunn av Covid-19.
Etter sommerferien har aktivitetene tatt seg noe opp.
Det går fort mot årsslutt og vi ønsker at dere som vil være med på
klubbens kåring av Årets Bruskhund, sender Laila navn på fører og reg nr på hunden, 
resultatene finner vi så på dog web.
Regler og grener står på klubbens hjemmeside https://junnorge.no/utmerkelser/

Mail Laila: l-nag@online.no
Foreløpig resultatliste kommer i neste utgave av Junnytt.

Endelig resultater offentliggjøres i begynnelsen av 2021 sammen med årets mestvinnende