Årets mestvinnende utstilling- og brukshund i 2022

Topp 3 mestvinnende utstillingshunder:

 1. Besmiras Dont Rock The Jukebox (70p)
 2. Kichikos Quite Arai Yamahime (69p)
 3. Hanaarashi Go Tosa Kuroshiosou (49p)

Topp 3 brukshunder:

 1. Chonix Yoshino, RL kl 2 og 3 (21p)
  Eier: Laila Nagel, fører: Kim Pedersen
 2. Shibatroll`s Dakota, RL kl 2 og 3 (19p)
  Eier: Eirik Knudsen og Bente Pedersen, fører: Kim Pedersen
 3. Shibatroll`s Savannah Of Tengai, RL kl 3 (6p)
  Eier og fører: Bente Pedersen

Vi ønsker gjerne at eiere av topp 3 sender bilde av hunden til sekretar.jun@gmail.com.

Gratulerer til alle med super innsats og flotte resultater i 2022! Vi er glade for alle som benytter klubbens fantastiske raser i aktiviteter og utstillinger, og gleder oss til fortsettelsen i 2023!

Se alle resultater:

Årets mestvinnende utstillingshund 2022

Årets brukshund 2022

Lenke til webinar om HD-indeks

Som tidligere annonsert arrangerer Sunnhetsutvalget i JUN arrangerer webinar om HD-indeks tirsdag 17 januar klokken 20.00–21.30. Foredragsholder er NKK-veterinær William Bredal.

Webinaret arrangeres på Zoom.

Bruk følgende lenke: https://uib.zoom.us/j/64046406518?pwd=cEZZaXQ0UDBKQ2hBL2MxL2VYNFNHUT09

Dersom du har Zoom-app, så anbefales det at du bruker denne.

Får du spørsmål om møte-ID eller passord? Bruk følgende:
• Møte-ID: 640 4640 6518
• Passord: 123shiba

Året som har gått – en hilsen fra SU

Denne teksten skulle vært inkludert i fjorårets siste utgave av JUNnytt, men på grunn av en teknisk feil fikk denne dessverre ikke plass i avisa. Dermed deler vi teksten her på nettsiden, og har inkludert det i den digitale versjonen av avisa som kan leses her: JUNnytt 4-22.

Plutselig begynner året å nærme seg slutten, og vi er snart klare for å gå 2023 i møte. Før den tid, ønsker vi i Sunnhetsutvalget å se tilbake på året som har gått og dele litt rundt arbeidet som er gjort disse månedene.

Vi begynte året med å gjennomgå tispe- og hannhundlister, samt helsestatistikk for shiba. Dette ble publisert i årets første JUNnytt, og ga oss en pekepinn på hva vi burde være obs på i tiden som kommer. En av tingene som har blitt viet mye oppmerksomhet fra SU dette året er å innhente mer informasjon og statistikk vedrørende allergi og hudproblemer hos shiba. Blant annet har vi gjennomgått forsikringsdata fra Agria og vært i samtaler med Aninova, hvor vi fikk innsikt i vanligste diagnosene for rasen. Sammen med resultater fra klubbens egen helseundersøkelse har dette gitt oss et godt bilde av omfanget av allergi, og det er liten tvil om at det er rasens største helseutfordring her i Norge. Vi i SU ser videre på hva som kan gjøres for å bedre situasjonen og forhindre forverring, men først og fremst anbefaler vi alle hundeeiere å be veterinæren registrere allergi som en arvelig klinisk sykdom i DogWeb. Vi har forståelse for at det er tungt å få en slik diagnose lagt inn på hunden for alle å se, men det er faktisk det aller viktigste vi kan gjøre for å forbedre situasjonen og øke bevisstheten rundt problemet. Videre oppfordrer vi selvfølgelig alle oppdrettere til å være svært kritisk til bruk av hunder med tegn til eller mistanke om allergi i avl.

Den 22. april samlet vi oss for et fysisk møte i forkant av NKK sitt avlsrådkurs den 23-24. april. Her fikk vi gått igjennom mye helsedata, samt planla videre retning for arbeidet i 2022 og 2023. På alvsrådkurs fikk vi mye faglig påfyll, og det ble en svært interessant helg med mye fokus på helsetesting, genetisk variasjon, kommende avlsverktøy og ny forskrift om avl av hund. Her var det tydelig at NKK hadde gjort seg mange nye tanker rundt hvordan helsetesting bør benyttes i avlsarbeidet, og hvor selektive man egentlig bør være i avlsarbeidet – og til hvilken kost. Blant annet ble det stilt spørsmål rundt hvorvidt lukkede stamtavler er riktig vei å gå, eller om det gjør at den genetiske variasjonen blir så snever at flere raser etterhvert vil få alvorlige helseplager. Helga var full av nye tanker og endring i faglige anbefalinger fra NKK, noe som gjorde at vi måtte ta noen runder med hva vi som Sunnhetsutvalg ønsker å anbefale våre medlemmer fremover. Mye av dette tok vi også med oss inn i datagrunnlaget for Styret sitt årsmøteforslag om utvidet helsetesting for avlshunder. Vi i SU har lenge jobbet med å få på plass et utfyllende referat fra avlsrådkurset, og kan ikke annet enn å beklage at dette har tatt tid. Referat kan leses her.

På årsmøtet fremmet Styret et forslag om å innføre utvidet helsetesting for avlshunder av rase shiba i en periode på fem år for å videre kartlegge eventuelle helseproblemer. SU hjalp her med å innhente data for at styret kunne ta stilling til saken. Vi er alle stolte av å ha sunne og friske raser, men NKK sine veterinærer var veldig tydelige på at det man ikke følger med på lett kan skli ut – og dermed bli et problem på sikt. Dermed handler det ikke om å lete etter feil, men å kunne fortsette å være trygg på at hundene våre er friske og funksjonelle – uten at det plutselig dukker opp nye problemer “ut av det blå”. Helsetestingen Styret valgte å foreslå var å innføre øyelysning, gonioskopi, sjekk av patellaluksasjon, samt HD-indeks som arbeidsvektøy for oppdrettere. Krav om øyelysning og gonioskopi ble foreslått etter flere affiserte hunder ble oppdaget av flinke oppdrettere som var transparante om sine resultater. Da glaukom kan være vanskelig å oppdage tidlig nok uten å gonioskopere, ønsker vi naturligvis å best mulig få kartlagt omfanget slik at oppdrettere ikke risikerer å bruke to bærere i avl uten å være klar over det. Sjekk av patellaluksasjon ble fremmet som et forslag da NKK sine veterinærer mener alle hunder under 12kg bør testes – uavhengig om det er et eksisterende problem i rasen eller ikke. Øyelysning, gonioskopi og PL-sjekk ble alle nedstemt på årsmøtet. Allikevel anbefaler vi naturligvis flest mulig å teste sine hunder, slik at vi eliminerer at dette blir helseproblemer i fremtiden. HD-indeks ble derimot vedtatt, og vil være tilgjengelig i DogWeb fra slutten av året/begynnelsen av 2023. (Notat: HD-indeks ble tilgjengelig i DogWeb like før jul)

I den forbindelse avholder SU webinar sammen med NKK-veterinær William Bredal den 17. januar. Vi anbefaler flest mulig å holde av kvelden for å lære hvordan HD-indeks kan brukes i avlsarbeidet. I tillegg har SU jobbet en del med MH (Mentalbeskrivelse Hund) og i hvilken grad det kan være et nyttig arbeidsverktøy for shiba da klubbens egen helseundersøkelse kan vise store variasjoner i atferd, og klubben har som uttalt mål å sikre rasetypisk temperament samtidig som individene fungerer i dagens samfunn. Dermed er MH-test et godt verktøy for både eier, oppdretter og klubben for å få innsikt i rasens mentalitet. Her er det ingen fasit med rett/galt eller godkjent/ikke godkjent, det er rett og slett bare en kartlegging som kan brukes som en rettesnor i trening og avl. SU avholder webinar om MH-test med foredragsholder Bjørn Strandvik den 7. mars 2023 kl 20.00-21.30. MH-testing vil være et av våre fokusområder i 2023, og vi anbefaler alle som er nysgjerrige til å bli med på webinaret og kontakte oss i SU dersom dere har spørsmål.

Det har med andre ord vært et spennende år med variert arbeid og mye ny informasjon. Vi begynner å få omfattende innsikt i helsesituasjonen til shiba, og nå handler det om å finne ut av hvordan vi best kan forvalte rasens helse i årene som kommer. Om du har spørsmål angående helse, avl og lignende er det bare å ta kontakt med oss i SU. Vi tar også gjerne i mot tips og tilbakemeldinger på hva du som medlem ønsker mer informasjon om – send oss en e-post på sunnhetsutvalget.jun@gmail.com.

Vi ønsker alle en fantastisk jul og et godt nyttår når den tid kommer – så sees vi i 2023!

Hilsen Laila, Ann-Margot og Mika