Kunngjøring årsmøte

Hei alle medlemmer!

Årsmøtet vil bli avholdt 18 April 2023. Nærmere tid vil stå i endelig innkalling som blir sendt ut senest 4 uker før årsmøtet. Men vi ønsker å varsle at i år blir årsmøtet digitalt, da vi ønsker å holde dagene i pinsen åpen til andre jubileums-aktiviteter!

Har du saker du ønsker skal tas opp på årsmøtet, så må det sendes til styret innen 7. mars. Det sendes da på e-post til sekretar.jun@gmail.com.

Det skal være valg av følgende til styret:
Nestleder (2 år)
Kasserer (2 år)
Sekretær (supplering, 1 år)
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (supplering 1 år)
3 vara styremedlem (1 år)
Vara revisor (1 år)
Valgkomite (2 år)
2 vara valgkomite (1 år)

Har du forslag til kandidater til valg, så sendes dette til styret innen 7. mars. Husk å spørre vedkommende før du sender inn forslaget.

Med hilsen

Marie Svarlien Leder JUN

Se kunngjøring som PDF.

Kommentarer er stengt.