8 januar

Referat styremøte JUN tirsdag 08.01.2019 kl. 19.30
Til stede: Amanda Wad Henriksen, Ole Arntzen, Vibeke Standal, Kristin Bugge Moe, Vanja Marie Sigvartsen og Hege Urdal
Forfall: Eivind Mjærum og Yumi Hirai

Post/info
– Informasjon fra NKK vedrørende utvidet adgang til benkeforslag:
RS 2018 vedtok endring i lovmalen for klubber. Endringen gjelder adgangen til benkeforslag, jf. § 3-4. Idet JUN har fått lovmalen godkjent, er det ikke nødvending å gjøre endringer.
Tatt til etterretning.

– Informasjon fra NKK:
NKK har mottatt høringssvar fra JUN (høring – nye championat-regler viltspor) og opplyser at eventuelle nye regler for championat ikke vil gjelde før 2020.
Tatt til etterretning.

– Informasjon fra NKK:
NKKs disiplinærsystem endres ved nye regler som trer i kraft fra 01.01.2019. I den forbindelse ønsker NKK å tilby kurs i NKKs nye disiplinærregler.
Ingen interessenter per dags dato.

Sak 46/18 (Videreført sak) Utstillingskomiteen
Dommerliste/oversikt over tidligere brukte dommere og liste med dommere klubben ønsker skal benyttes er sendt ut til alle i styret. På bakgrunn av at Eivind Mjærum ikke mer skal jobbe som eksteriørdommer, strykes han dessverre fra lista over dommere som kan benyttes.

Dommer for spesialen er booket til og med 2021.

Forslag til nye dommere:
Videreføres til neste styremøte.

Sak 67/18 (Videreført sak) Ny nettside
Status per 08.01.2019:

Ny nettside er oppe og går. Adressen er: https://junnorge.no

Det gjøres oppdateringer kontinuerlig. Mye tid går til å finne informasjon som ikke er skriftlig nedfelt.

Bilder av nåværende effekter ligger nå ute på hjemmesiden. I tillegg er nye regler for veteraner (årskonkurranse – utstilling) publisert.

Sak 70/18 (Videreført sak) Henvendelse fra klubbmedlem
Taushetsbelagt.


Sak 1/19 Klubbeffekter
Forslag til ny klubbeffekter:
– Termokopp
– T-skjorte og/eller collegegenser med logo
– Handlenett
– Sammenleggbare skåler til hund med logo
Til orientering: Dette er forslag – ikke effekter som er besluttet bestilt.

Det gjøres større bestillinger av mindre/rimelige effekter. Dyrere effekter (eksempelvis jakker) kan vurderes å forhåndsbestilles et par ganger i året i forkant av større arrangement som eksempelvis spesialen.

Klubbeffektene er ment for klubbens medlemmer, og det publiseres derfor et innlegg på facebook hvor vi ber om at medlemmene gir tilbakemelding på hvilke effekter de ønsker seg.

Saken videreføres neste styremøte 12.02.2019.

Sak 2/19 Økonomi
– Status per 08.01.2019:
Regnskapet for 2018 viser at klubben ender med ca. Kr. 18000 i pluss. Det ble budsjettert med minus. Foreløpig budsjett for neste år er noe basert på tidligere regnskap.

Grunnet lave kursinntekter, må det vurderes om budsjettet skal justeres til neste styremøte.

Kasserer videresender mal (regnskap) til utstillingskomiteen slik at komiteen kan benytte seg av denne.

Sak 3/19  Annonsering i Hundesport

Forslag: Annonsere i NKKs Hundesport at klubben skifter navn.

Vibeke Standal undersøker med Harriet Skogen Gleditsch om hun kan lage et utkast til annonse som kan publiseres i Hundesport. Annonsefrist er 15.02.2019.

Vedtak: Det besluttes at klubben skal annonsere i Hundesport at klubben skifter navn, fortrinnsvis skal ny logo også være med. Oppdraget med utforming er sendt til designer.

Eventuelt
– Vedrørende navneendring – brønnøysundregisteret: kasserer endrer klubbens navn fra Norsk shiba klubb til Japansk Urhundklubb i Norge. Navnet er også endret i dogweb.

– Kurs: kurskoordinator opplyser at det ikke er planlagt noe kurs i nærmeste fremtid. Videre opplyses det at medlemmene selv må komme med ønsker da det er kjedelig å sette opp kurs som må avlyses pga. for lite eller ingen interesse.
Tatt til etterretning. Tas opp til våren igjen.

– Lisbeth Høyem og Ann Margott Whyatt er påmeldt til NKKs avlsrådskurs i januar 2019. Møte i SU vil foregå samme helg.

– Ansvarlig for poengberegning i årskonkurranse (utstilling): Wenche Ulleberg-Bøhmer trekker seg. Forslag til ny ansvarlig for poengberegning: undersøker med aktuelle personer. Videreføres til neste møte.

– NKK har sendt ut faktura for medlemskontingent 2019. Påminnelse publiseres på hjemmesiden, facebook og første nummer i JUNnytt.