Årets brukshund

Hunder som deltar i flere grener kan få inntil 8 resultater tellende, men med maks 5 fra en enkelt gren. Fra 01.01.2019 må 3 av gjeldene resultater være fra 3 forskjellige dommere i en og samme gren for at resultatene skal gjelde. Dette gjelder alle grener. Man kan fortsatt ha 5 gjeldene resultater for å delta i Årets brukshund.

Som grener regnes:

  1. Lydighet
  2. Blodspor
  3. Ferskspor
  4. Agility og hopp
  5. Rallylydighet
  6. Brukskonkurranser

Ett utenlandsk resultat kan telles. Resultater må bekreftes med en kopi av kritikken.

Årets resultater må være innsendt innen 31. desember.

Poeng beregnes etter følgende premiering i de ulike grener:


Lydighet

1. premie

2. premie

3. premie
Klasse I 3 poeng 2 poeng1 poeng
Klasse II 4 poeng3 poeng2 poeng
Klasse III 5 poeng4 poeng3 poeng
Eliteklasse 6 poeng5 poeng4 poeng

Blodspor AK+bev.

1. premie

2. premie

3. premie
6 poeng4 poeng2 poeng

*Blodspor EK

78-71p

70,5-62,5p

62-54p

53,5-43,5p
6 poeng4 poeng2 poeng1 poeng

Ferskspor

10 poeng

9 poeng

8 poeng

7 poeng
6 poeng4 poeng2 poeng1 poeng

Agility og hopp

1. premie

2. premie

3. premie
Klasse 13 poeng2 poeng 1 poeng
Klasse 24 poeng3 poeng2 poeng
klasse 36 poeng5 poeng4 poeng

Rallylydighet

1. premie

2. premie

3. premie
klasse 13 poeng2 poeng1 poeng
Klasse 24 poeng3 poeng2 poeng
klasse 35 poeng4 poeng3 poeng
Eliteklasse6 poeng5 poeng4 poeng

*Brukskonkurranser
D > 160p=1p > 224p=2p
C > 300p=3p > 320p=4p
B > 300p=4p > 480p=5p
A > 325p=5p > 520p=6p

* Når det gjelder poengutregning i EK er det mulig at dette endres i 2020 da de nye reglene for blodsporprøve gjelder kun frem til 01.01.2020. Forklaringen på de nye reglene i EK finner du HER.

*Bruks består av en lydighetsdel og en/flere spesialgren/er. Poenggrensene er satt ift 1) godkjent poengsum i hver klasse og 2) krav til opprykk til høyere klasse. For å få godkjent og opprykk er det i tillegg krav om minstepoeng i spesialgren og lydighet, men vi gjør systemet så enkelt som mulig og bare tar hensyn til oppnådd poengsum. Som for de andre grenene som teller til Årets brukshund, settes maks poengsum også for bruks, til 6 poeng.