Årets nybegynner i Agility

chi og Myo’s agilitypris

Premien er satt opp av Venke Henning og Harald Schelderup, (Ichi og Myo’s eiere).

Den ble første gang delt ut i 2003 og er er evig vandrende.

Eier må selv sørge for at resultatene kommer klubben i hende vha kopi av kritikk.

Statutter/kriterier satt opp av Venke Henning og Harald Schjelderup:

 1. Tildeles beste Shiba i agility klasse 1 uansett størrelse
 2. Prisen deles ut en gang pr år, på et av klubbens arrangementer (årsmøter)
 3. Prisen deles ut til den hund som er best i foregående sesong, dvs 1/1-31/12 (kalenderår)
 4. Prisen kan bare vinnes en gang av samme hund (i det året man starter for første gang?)
 5. Vinneren er selv ansvarlig for å sette på et lite navneskilt med navn på hund og årstall
 6. Vandreprisen leveres styret i god tid før arrangementet den skal deles ut ved (Shibaklubbens årsmøter)
 7. Følgende kriterier legges til grunn for tildelingen:
  • Laveste poengsum av plassiffer + feilpoeng for tre (3) agilityløp i samme sesong
  • Hvis ingen har oppnådd 3 resultater i agility kl 1, kan den deles ut til beste hund med 2 tellende resultater osv.