Årets veteran

Se regler og poengberegning skissert under Årets utstillingshund.
Bare resultat oppnådd i veteranklasse gjelder.
Den veteranen som kommer høyest opp på listen over Årets utstillingshund, blir Årets veteran.