Årets veteran

Ny poengberegning av årets veteran. gjeldende fra 01.01.19

Veteranklasse gjelder fra den dagen hunden fyller 8 år.

Eiere må sørge for å gi tilbakemelding dersom hunden ble BIR/BIM veteran for å oppnå max poengsum. Dette fremgår ikke på dog web i de tilfeller hvor det er flere veteraner med.  Kun hunder med exc og evnt med ck i tillegg får poeng da det ikke er krav om ck for å bli med i kåringen om utstillingens beste veteran.

Påmeldte veteraner:1-5 stkmer enn 5stk
BIR5 poeng6 poeng
BIM4 poeng5 poeng
nr 23 poeng4 poeng
nr 32 poeng3 poeng
nr 41 poeng2 poeng

Ved poenglikhet skjer rangering etter følgende kriterier:
1. Antall utstillinger
2. Antall BIR
3. Antall BIM
4. Plasseringer BHK/BTK
5. Antall deltagere på utstilling
6. Innbyrdes plassering på samme utstilling

  – Inntil 5 resultater i løpet av året blir tellende – Inntil 1 utenlandsk resultat kan telle med blant de 5. I dette tilfellet må eier gi beskjed om hvilken utstilling. Gjelder det en utstilling i et nordisk land, trengs ikke å sende inn kopi av katalog og kritikk (resultatene er tilgjengelige i database). Fra utstilling i land som ikke har slik database, må dette sendes inn av eier.