Årsmøte 2023

Klubben avholder digitalt årsmøte i 2023.

Tid: Tirsdag 18. april 2023 klokken 19.00

Til nettmøtet vil vi bruke programvare som heter Zoom. Klikk på følgende lenke for å delta på møtet:

https://zoom.us/j/2023041819

Hvis du får spørsmål om passord, bruk følgende passord: Jun-2023

Alternativt kan du starte Zoom app, og velge: Join a meeting
Oppgi i så fall:
• Møte-ID: 2023041819
• Passord: Jun-2023

Husk å legge inn navnet ditt når du kobler deg til Zoom-møtet. Vi trenger navn for å kunne sjekke deltakere mot medlemslisten. Medlemmer og husstandsmedlemmer som hadde betalt årskontingent innen 6 uker før årsmøtet har adgang til og stemmerett under årsmøtet.

Hvis du ikke har installert programvaren til Zoom allerede, vil du bli bedt om å installere programvaren når du klikker på lenken. Du vil da måtte gå gjennom en dialog for å installere Zoom. Dette kan ta litt tid. Hvis du bruker PC eller Mac er det også mulig å delta uten å installere programvaren. Da klikker du på lenken over, og velger «Join from Your Browser» fra nettsiden.

Du kan også installere programvaren uten å klikke på lenken. App til Android mobiltelefon eller nettbrett kan lastes ned fra Google Play. App til iPhone eller iPad kan lastes ned fra App Store.


Er du usikker på om det tekniske er på plass? Koble til årsmøtet i god tid før møtestart. Vi åpner for pålogging én time før årsmøtet begynner. Har du tekniske problemer? Ring Ole Arntzen på 481 62 691. Han er teknisk ansvarlig, og hjelper gjerne.