Japanspesialen 2021 avlyst

På grunn av restriksjonene og smittesituasjonen rundt covid 19 har utstillingskomiteen, i samråd med styret i i de tre klubbene (NAK, NAAK og JUN), besluttet at årets japanspesial ikke kan la seg gjennomføre på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Dermed er Japanspesialen 2021 avlyst.

Utstillingskomiteen vil følge med på koronasituasjonen og fortløpende vurdere muligheten for å arrangere felles raseutstilling på sensommeren eller høsten.

Kunngjøring årsmøte JUN 2021

Årsmøte i JUN avholdes fredag 21. mai 2021 klokken 20.00.
På grunn av koronasituasjonen blir det digitalt årsmøte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til JUN v. Vibeke Standal, Ambjørvegen 361, 2838 Snertingdal eller sekretar.jun@gmail.com

Forslag må være styret i hende senest 6 uker før møtedato (09.04.2020), jf. klubbens vedtekter § 3-3.
Klubbens vedtekter finnes på her.

For forslag på kandidater til valget, se egen info fra valgkomiteen.

Som vedtatt på årsmøte 29.05.2020 blir sakspapirene sendt ut elektronisk og publisert på klubbens hjemmeside.

Kunngjøringen kan sees og lastes ned som PDF her.

Bake shibapepperkaker til jul?

Nå begynner julen å nærme seg med stormskritt, og årets julebakst like så. Vi har fortsatt noen pepperkakeformer med shibamotiv igjen på lager, men det kan være lurt å bestille snarest for å få formen til førjulstida.

Formene koster 50kr stk + frakt.

I tillegg har vi mange andre fine klubbeffekter som er perfekte gaver til shibaglade venner og familiemedlemmer, se mer her.

Bestilling gjøres via kontaktskjemaet nederst på siden her.
Spørsmål ang. klubbeffekter kan sendes til klubbens kasserer på kasserer@norskshibaklubb.no.

Årets Brukshund


Det er ikke blitt offentliggjort noen foreløpig liste over Årets Brukshund,
da det har vært lite hundeaktivitet før sommeren på grunn av Covid-19.
Etter sommerferien har aktivitetene tatt seg noe opp.
Det går fort mot årsslutt og vi ønsker at dere som vil være med på
klubbens kåring av Årets Bruskhund, sender Laila navn på fører og reg nr på hunden, 
resultatene finner vi så på dog web.
Regler og grener står på klubbens hjemmeside https://junnorge.no/utmerkelser/

Mail Laila: l-nag@online.no
Foreløpig resultatliste kommer i neste utgave av Junnytt.

Endelig resultater offentliggjøres i begynnelsen av 2021 sammen med årets mestvinnende

Se kildebildet

Styret ønsker velkommen til digitalt årsmøte på “Zoom”, fredag 29 mai kl 20.00.

Det digitale møterommet åpnes en halv time før møtet starter. For å unngå unødvendige forsinkelser oppfordres alle til å møte i god tid.

Link til årsmøtet : https://zoom.us/j/2905202020

Mer info om pålogging, bruk og nedlastning av Zoom finnes HER!

Årsmøte 2020 – VIKTIG INFO

Styret har besluttet å gjennomføre årsmøte som planlagt på angitt dato den 29.05.2020 kl. 20.00.

Dessverre har forhold ved trykkeriets side medført forsinkelse av utsending av årsmøtepapirer. Selv med denne forsinkelsen, ønsker styret å gjennomføre årsmøtet som planlagt. Dette da klubben er avhengig av et fungerende styre.

Styret har sendt årsmøtepapirer og innkalling til trykkeriet innen klubbens frister. Dessverre har koronasituasjonen ført til at trykkeriet ikke har fått levert som avtalt, se vedlegg.

Etter informasjon fra NKKs lovavdeling, er det styret som avgjør hvordan innkallingen skal gjøres, jf. vedtektene § 3-3, annet ledd. I dette tilfellet er innkallingen publisert på klubbens hjemmeside og sendt til trykkeriet innen fristen. Det er beklagelig at trykkeriet ikke har overholdt fristen, men for å ha en fungerende klubb og et fungerende styre, er det ønskelig at årsmøtet gjennomføres som planlagt. Til tross for forsinkelsen, mener styret at det ikke vil ha innvirkning på resultatet av årsmøtets saker.

Informasjon om og rundt årsmøtet vil bli fortløpende publisert på klubbens hjemmeside under “årsmøte 2020”.

Grunnet forsinkelsen fra trykkeriet, utvides fristen for innsending av forhåndsstemmer og fullmakter. Dette innebærer at forhåndsstemmer må være sekretær i hende senest den 29.05.2020. Forhåndsstemmer sendes til JUN v. Vanja Marie Sigvartsen, Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord.

Signert fullmakt(er) kan også sendes inn per epost til: sekretar.jun@gmail.com

Styret beklager at årsmøtepapirene per post i år har kommet sent.

Se vedlegg HER!