Årets Brukshund


Det er ikke blitt offentliggjort noen foreløpig liste over Årets Brukshund,
da det har vært lite hundeaktivitet før sommeren på grunn av Covid-19.
Etter sommerferien har aktivitetene tatt seg noe opp.
Det går fort mot årsslutt og vi ønsker at dere som vil være med på
klubbens kåring av Årets Bruskhund, sender Laila navn på fører og reg nr på hunden, 
resultatene finner vi så på dog web.
Regler og grener står på klubbens hjemmeside https://junnorge.no/utmerkelser/

Mail Laila: l-nag@online.no
Foreløpig resultatliste kommer i neste utgave av Junnytt.

Endelig resultater offentliggjøres i begynnelsen av 2021 sammen med årets mestvinnende

Se kildebildet

Styret ønsker velkommen til digitalt årsmøte på “Zoom”, fredag 29 mai kl 20.00.

Det digitale møterommet åpnes en halv time før møtet starter. For å unngå unødvendige forsinkelser oppfordres alle til å møte i god tid.

Link til årsmøtet : https://zoom.us/j/2905202020

Mer info om pålogging, bruk og nedlastning av Zoom finnes HER!

Årsmøte 2020 – VIKTIG INFO

Styret har besluttet å gjennomføre årsmøte som planlagt på angitt dato den 29.05.2020 kl. 20.00.

Dessverre har forhold ved trykkeriets side medført forsinkelse av utsending av årsmøtepapirer. Selv med denne forsinkelsen, ønsker styret å gjennomføre årsmøtet som planlagt. Dette da klubben er avhengig av et fungerende styre.

Styret har sendt årsmøtepapirer og innkalling til trykkeriet innen klubbens frister. Dessverre har koronasituasjonen ført til at trykkeriet ikke har fått levert som avtalt, se vedlegg.

Etter informasjon fra NKKs lovavdeling, er det styret som avgjør hvordan innkallingen skal gjøres, jf. vedtektene § 3-3, annet ledd. I dette tilfellet er innkallingen publisert på klubbens hjemmeside og sendt til trykkeriet innen fristen. Det er beklagelig at trykkeriet ikke har overholdt fristen, men for å ha en fungerende klubb og et fungerende styre, er det ønskelig at årsmøtet gjennomføres som planlagt. Til tross for forsinkelsen, mener styret at det ikke vil ha innvirkning på resultatet av årsmøtets saker.

Informasjon om og rundt årsmøtet vil bli fortløpende publisert på klubbens hjemmeside under “årsmøte 2020”.

Grunnet forsinkelsen fra trykkeriet, utvides fristen for innsending av forhåndsstemmer og fullmakter. Dette innebærer at forhåndsstemmer må være sekretær i hende senest den 29.05.2020. Forhåndsstemmer sendes til JUN v. Vanja Marie Sigvartsen, Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord.

Signert fullmakt(er) kan også sendes inn per epost til: sekretar.jun@gmail.com

Styret beklager at årsmøtepapirene per post i år har kommet sent.

Se vedlegg HER!

Redningsaksjon for NKK

Styret i JUN har mottatt henvendelse fra NKK, hvor NKK opplyser at de har behov for økonomisk hjelp for å sikre likviditeten til normal drift kan gjenopptas. I den anledning har styret i JUN foretatt en saklig vurdering og drøfting av muligheten for å låne eller donere penger til NKK.

NKKs formål med å ivareta hunder og hundeeiernes interesser er viktig, og konkurs vil medføre en rekke negative konsekvenser. Idet styret ønsker å bidra til at NKK består, har det i styremøte den 12.05.2020 blitt bestemt at klubben skal donere 50,- per medlem. Per 12.05.2020 har klubben totalt 351 medlemmer, og donasjonen utgjør da kr. 17550,-. Styret ønsker å runde opp den totale summen og det er derfor besluttet å donere totalt kr. 20000 i støtte til NKK.

Hilsen styret i JUN

Årsmøte 2020

Innkallingen er på vei i posten!

Styret har besluttet å avholde årsmøtet digitalt på grunn av begrensningene rundt Covid-19. Vi jobber med å finne en egnet løsning og vil snarest komme med info rundt dette. En digital løsning vil gi oss visse begrensninger. Les innkallingen nøye og kom gjerne med spørsmål i fokant av årsmøtet, slik at vi får avviklet det på en god måte.

INNKALLINGEN LASTES NED HER!

Coronaviruset

Styret i JUN forholder seg til instrukser gitt av NKK og regjeringen.

Det vil ikke bli arrangert fellesturer og samlinger i klubbens regi inntil videre. I løpet av mars vil vi forhåpentligvis ha nok informasjon til å kunne svare på spørsmål ang. Årsmøtet og Japanspesialen.

KUNNGJØRING ÅRSMØTE JUN 2020

Årsmøte i JUN avholdes fredag 29. mai 2020 på Hunderfossen hotell

Informasjon:

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til JUN v. Vanja Marie Sigvartsen, Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord eller sekretar.jun@gmail.com

Forslag må være styret v. sekretær i hende senest 6 uker før møtedato (17.04.2020), jf. klubbens vedtekter § 3-3. Klubbens vedtekter finnes under lover/vedtekter.

For forslag på kandidater til valget, se egen info fra valgkomiteen.

Ny kandidat til valget 2020.

Kristin Bugge Moe har valgt å ikke stille til gjennvalg som styremedlem i klubben. Siden JUNnytt allerede er sendt ut med pressetasjon av kandidatene, ser valgkomiteen det som nødvendig å pressenterer sin nye kandidat til vervet her.

Pressentasjon av ny kandidat:

Heisann! Mitt navn er Mika, og jeg eier en av de få Shikokene vi har her til lands. Jeg er 24 år og jobber til daglig som digital designer. Vi har alltid hatt hund, men de siste årene har jeg kjent mye på at jeg ikke bare ønsker å eie, men også drive aktivt med hund. Dermed begynte jakten på riktig rase, og underveis ble jeg helt forelsket i Nihon Ken med sin rike historie og sine særegne trekk. Shikoku virket å være midt i blinken! I januar hentet jeg Rei i Japan, og nå prøver jeg å lære meg så mye som mulig om de japanske urhundene – samtidig som jeg er veldig opptatt av å spre kunnskap og skape interesse rundt Shikoku. I hundesport er jeg helt fersk (har kun drevet med elgjakt tidligere) og forhåpentligvis finner Rei og jeg noe vi begge liker, men vi skal i alle fall prøve oss på vår første utstilling på Japanspesialen. Forhåpentligvis kan jeg bidra med stort engasjement og et ferskt perspektiv i JUN, og det hadde vært sabla stas å få bidra i arbeidet!

Smeller (spesialsøk)

Dette er nesearbeid for hunden:

I spesialsøk trener hunden på å finne en spesiell luktkilde. Det kan være narkotika, sprengstoff, kreft, kadaver, skadedyr, sopp, ID og mye annet. Smeller er konkurranseformen av spesialsøk, og er en forholdsvis ny hundesport som tilbys av en del hundeklubber. Norsk smellerklubb er godkjent som medlemsklubb av NKK. Det er opprettet regler for prøver i klasse I og II. Klasse III og ELITE vil komme etterhvert.

Men de fleste nøyer seg med å holde på med spesialsøk for moro skyld og for at hunden skal få stimulere hjerne og nesearbeid.

Under opplæringen tilføres det en spesiell lukt i en eller flere bokser eller glass plassert i en golvbane eller i en såkalt platform. Utvannet te er godt egnet som lukt fordi den kan utvannes og utvannes i det uendelige etter hvert som hunden blir dyktigere. Det må brukes samme tetype hver gang. Opplæringen starter med 3 bokser der den ene er tilsatt lukten. Seinere får hunden prøve seg på dobbel bane med 6 bokser, og der den ene er tilsatt lukt. For at ikke hunden skal lære hvor boksen med lukt er, må plasseringen av denne boksen stadig endres. For å være sikker på at hunden ikke leiter etter feil lukt (menneskelukt), er det viktig at den som endrer plasseringen, tar på alle glassene, ikke bare på det som skal er søksmålet og som flyttes.

For at hunden skal forstå at det er telukta den skal finne, blir det i begynnelsen gjerne brukt klikker/forsterker ved snusing på den riktige boksen. Eier er med hunden og viser med hånd hvor den skal snuse. Etterhvert blir klikker gradvis fjernet. Men ros fortsatt ved søk på rett boks, og gi alltid masse kos etter hver fullført bane. Målet er at eier seinere skal kunne stå på avstand og bare dirigere retning og si «søk». Hunden skal også lære å markere ved funn, f.eks. ved å sette seg, ved å sette en labb på boksen eller ved et bjeff.


Huskeliste hvis du vil lage egen golvbane:

  • Bruk gjerne en hobbyplate. Den skal være minimum 20 cm bred, gjerne bredere fordi noen hunder liker å gå oppå. Del plata i to sånn at du får to deler á 1,20 cm lang. Lag 3 hull i hver av delene sånn at du får 6 hull med jevn avstand. Diameter i hullene skal være passe romslig til de boksene eller glassene man har. Sett de to delene sammen ved bruk, gjerne med en krok for stabiliteten. Mal gjerne platene og nummerer hullene fra 1-6. Høyden på golvbanen skal være slik at toppen på boksene/glassene så vidt stikker litt over kanten på plata. De skal lett kunne flyttes fra hull til hull, sånn at hunden aldri vet hvilken som har lukt.
  • Boksene skal ha en ca høyde på 90 mm og diameter på 70 mm. De kan kjøpes gjennom eBay eller fra Stig Meier Berg på http://www.sporsok.no.
  • I stedet for bokser kan det brukes syltetøyglass der diameter på lokket er ca 70 mm. Bruk tesillignende lokk eller bor masse små hull i lokket, sånn at lukta på det hunden skal finne kommer ut.

Når golvbanen er delt i to når den ikke er i bruk, har de fleste plass til å oppbevare den og å så sette den sammen ved bruk et eller annet sted hjemme. En liten økt med smellertrening/spesialsøk kan lett gjennomføres mellom to TV-program.