Kartlegging av shibaens helse

Styret i Norsk Shibaklubb minner om den nettbaserte helsekartleggingen.

For å få et korrekt resultat, ber vi instendig alle nåværende og tidligere shibaeiere om å delta i undersøkelsen. Har dere eid flere shibaer, ber vi at dere svarer om alle. Også hunder som nå er døde må være med. Et korrekt resultat er dessuten avhengig av at både hunder som har eller har hatt et helseproblem og hunder som aldri har vært syke blir med i kartleggingen.

Helseundersøkelsen skal ikke bare besvares av Shibaklubbens medlemmer. Vi ber alle nåværende og tidligere shibaeiere svare på spørsmål om sine hunder uavhengig av om dere er medlem av klubben eller ikke.

For å besvare helseundersøkelsen, gå inn på nettsiden www.hundoghelse.no fra og med 16. januar. Bruk passordet ”shibahelse”. Undersøkelsen vil ligge der i ca 2 måneder. Ha hundens registreringsnummer tilgjengelig.

Skjemaet er tredelt. I første del må eieren identifisere seg selv og hunden (disse dataene blir ikke gjort kjent for klubben). Man må også godta at veterinærhøgskolen kan ta kontakt hvis det viser seg å være noe de ønsker å undersøke nærmere/ta prøve av. I andre del besvares helsespørsmål. I tredje del kartlegges atferd. Skjemaet består mest av enkle ja/nei-spørsmål. Det er også noen graderte spørsmål.

Professor Frode Lingaas/veterinærhøgskolen behandler dataene som kommer inn og presenterer resultatet for klubben uten å oppgi hvilke hunder det gjelder. Hvis det skulle vise seg at rasen har et konkret problem, kan vi få oppfølging fra veterinærhøgskolen f.eks. ved å utvikle rasespesifikke tester.

Ved å benytte veterinærhøgskolens kartlegging, vet vi at undersøkelsen og analysen blir profesjonelt gjennomført av fagfolk utenfor klubben. Og vi kan få oppfølging dersom det skulle bli avdekket et helseproblem i rasen. Ingen i klubben vil få kjennskap til hvilke konkrete hunder som har spesielle helseproblem.

For noen kan det være en utfordring at undersøkelsen må besvares på internett. Ikke alle har PC eller er bekvem med å bruke den. Vi håper likevel at også disse vil delta ved å søke hjelp hos bekjente.

Kontaktpersoner for hjelp eller spørsmål:
Solvor Nærland: e-post solvor@shibaliv.com eller telefon 51313784/48118971
Lisbeth Høyem: e-post shiba@akinuba.no eller telefon 74162285/91716284
Terje Håheim: e-post terje.haheim@bouvet.no eller telefon 91825497

Helsekartleggingen til Norsk Veterinærhøgskole vil bli omtalt i neste Hundesport. For evt nytt om vår egen kartlegging, følg med på klubbens hjemmeside, www.norskshibaklubb.net.

Hvis hunden har flere eiere eller fórfamilie, er det ønskelig at den som har den daglige omsorg svarer i samråd med oppdretter/annen eier.

Vennlig hilsen fra Norsk Shibaklubb

Solvor Nærland
leder

Agility

Lise Komisrud skrev til spalten i Hundesport om shiba og agility, og vi gjengir denne artikkelen her. Lurer du på noe i forbindelse med treningsopplegg, konkurranse ol innen Agility, er Lise Kommisrud vår klubbkontakt på området!

Agility er en sport med fart og spenning, samt en oppvisning og konkurranseaktivitet for hunder i alle størrelser og raser. Sporten er inndelt i tre hundestørrelser og tre klasser. Hunden skal på kortest mulig tid og med færrest mulig feil, ta seg gjennom en hinderbane bestående av ulike typer hinder. Hindrene består av hopp, tunnel, pølse, hjul, slalåm etc. Føreren løper sammen med hunden, og fører den gjennom banen med kommandoer og oppmuntring.

Agility er en av Norges yngste og mest populære hundesporter. De første konkurransene ble arrangert i 1986.

Det å gå agility med en shiba krever mye tålmodighet. Det er en rase som lærer raskt og er uredd for hinder, så hinderinnlæring er ikke noe problem. Skal du begynne med agility, så sett deg et mål med mange delmål. Du kan heller ikke forvente like stor fremgang på treningene hver gang. Vil ikke en shiba, så vil den ikke. Da er det meningsløst å tvinge den til noe. Gjør da bare noe som er veldig gøy den dagen, f.eks. en enkel kombinasjon med hinder som du veit hunden vil lykkes i, og deretter ”julekvelden”. Det er viktig å trene korte økter, max 3-5 min pr økt. Vi må ikke drepe gløden til hunden. Selv har jeg stått med alt tenkelig av godbiter og leker, men uten å lykkes. I det siste har vi tatt treningsfri en uke eller to. Det ser ut til å fungere bra. Da virker det som han gleder seg til å trene igjen. Alt skal være positivt på agilitybanen selv om hunden gjør feil. NEI er fyord!!! Som oftest er det føreren som gjør feil, enten ved stemmebruk eller føring.

Det som har vært mitt største problem, er motivasjonen til hunden. Agility har det sett ut som han har likt, men ikke at jeg har bestemt hva han skulle gjøre. Så det gjelder å samarbeide, og stole på hunden. Det har jeg lært å gjøre etterhvert, og da fungerer det veldig bra. En shiba er ikke så rask på banen, men den er stødig og gjør sjelden feil. Komatsu var i 2005 den fjerde beste i sin klasse her i landet, så alt går. Håper at Komatsu og jeg får se flere shibaer på agilitybanen i årene fremover.

AGILITY ER GØY!!!

Hilsen Lise Kommisrud
Kontaktperson for klubben i temaet Agility