Årets Brukshund


Det er ikke blitt offentliggjort noen foreløpig liste over Årets Brukshund,
da det har vært lite hundeaktivitet før sommeren på grunn av Covid-19.
Etter sommerferien har aktivitetene tatt seg noe opp.
Det går fort mot årsslutt og vi ønsker at dere som vil være med på
klubbens kåring av Årets Bruskhund, sender Laila navn på fører og reg nr på hunden, 
resultatene finner vi så på dog web.
Regler og grener står på klubbens hjemmeside https://junnorge.no/utmerkelser/

Mail Laila: l-nag@online.no
Foreløpig resultatliste kommer i neste utgave av Junnytt.

Endelig resultater offentliggjøres i begynnelsen av 2021 sammen med årets mestvinnende

Se kildebildet

Styret ønsker velkommen til digitalt årsmøte på “Zoom”, fredag 29 mai kl 20.00.

Det digitale møterommet åpnes en halv time før møtet starter. For å unngå unødvendige forsinkelser oppfordres alle til å møte i god tid.

Link til årsmøtet : https://zoom.us/j/2905202020

Mer info om pålogging, bruk og nedlastning av Zoom finnes HER!

Årsmøte 2020 – VIKTIG INFO

Styret har besluttet å gjennomføre årsmøte som planlagt på angitt dato den 29.05.2020 kl. 20.00.

Dessverre har forhold ved trykkeriets side medført forsinkelse av utsending av årsmøtepapirer. Selv med denne forsinkelsen, ønsker styret å gjennomføre årsmøtet som planlagt. Dette da klubben er avhengig av et fungerende styre.

Styret har sendt årsmøtepapirer og innkalling til trykkeriet innen klubbens frister. Dessverre har koronasituasjonen ført til at trykkeriet ikke har fått levert som avtalt, se vedlegg.

Etter informasjon fra NKKs lovavdeling, er det styret som avgjør hvordan innkallingen skal gjøres, jf. vedtektene § 3-3, annet ledd. I dette tilfellet er innkallingen publisert på klubbens hjemmeside og sendt til trykkeriet innen fristen. Det er beklagelig at trykkeriet ikke har overholdt fristen, men for å ha en fungerende klubb og et fungerende styre, er det ønskelig at årsmøtet gjennomføres som planlagt. Til tross for forsinkelsen, mener styret at det ikke vil ha innvirkning på resultatet av årsmøtets saker.

Informasjon om og rundt årsmøtet vil bli fortløpende publisert på klubbens hjemmeside under “årsmøte 2020”.

Grunnet forsinkelsen fra trykkeriet, utvides fristen for innsending av forhåndsstemmer og fullmakter. Dette innebærer at forhåndsstemmer må være sekretær i hende senest den 29.05.2020. Forhåndsstemmer sendes til JUN v. Vanja Marie Sigvartsen, Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord.

Signert fullmakt(er) kan også sendes inn per epost til: sekretar.jun@gmail.com

Styret beklager at årsmøtepapirene per post i år har kommet sent.

Se vedlegg HER!

Redningsaksjon for NKK

Styret i JUN har mottatt henvendelse fra NKK, hvor NKK opplyser at de har behov for økonomisk hjelp for å sikre likviditeten til normal drift kan gjenopptas. I den anledning har styret i JUN foretatt en saklig vurdering og drøfting av muligheten for å låne eller donere penger til NKK.

NKKs formål med å ivareta hunder og hundeeiernes interesser er viktig, og konkurs vil medføre en rekke negative konsekvenser. Idet styret ønsker å bidra til at NKK består, har det i styremøte den 12.05.2020 blitt bestemt at klubben skal donere 50,- per medlem. Per 12.05.2020 har klubben totalt 351 medlemmer, og donasjonen utgjør da kr. 17550,-. Styret ønsker å runde opp den totale summen og det er derfor besluttet å donere totalt kr. 20000 i støtte til NKK.

Hilsen styret i JUN

Årsmøte 2020

Innkallingen er på vei i posten!

Styret har besluttet å avholde årsmøtet digitalt på grunn av begrensningene rundt Covid-19. Vi jobber med å finne en egnet løsning og vil snarest komme med info rundt dette. En digital løsning vil gi oss visse begrensninger. Les innkallingen nøye og kom gjerne med spørsmål i fokant av årsmøtet, slik at vi får avviklet det på en god måte.

INNKALLINGEN LASTES NED HER!

Coronaviruset

Styret i JUN forholder seg til instrukser gitt av NKK og regjeringen.

Det vil ikke bli arrangert fellesturer og samlinger i klubbens regi inntil videre. I løpet av mars vil vi forhåpentligvis ha nok informasjon til å kunne svare på spørsmål ang. Årsmøtet og Japanspesialen.

KUNNGJØRING ÅRSMØTE JUN 2020

Årsmøte i JUN avholdes fredag 29. mai 2020 på Hunderfossen hotell

Informasjon:

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til JUN v. Vanja Marie Sigvartsen, Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord eller sekretar.jun@gmail.com

Forslag må være styret v. sekretær i hende senest 6 uker før møtedato (17.04.2020), jf. klubbens vedtekter § 3-3. Klubbens vedtekter finnes under lover/vedtekter.

For forslag på kandidater til valget, se egen info fra valgkomiteen.

Ny kandidat til valget 2020.

Kristin Bugge Moe har valgt å ikke stille til gjennvalg som styremedlem i klubben. Siden JUNnytt allerede er sendt ut med pressetasjon av kandidatene, ser valgkomiteen det som nødvendig å pressenterer sin nye kandidat til vervet her.

Pressentasjon av ny kandidat:

Heisann! Mitt navn er Mika, og jeg eier en av de få Shikokene vi har her til lands. Jeg er 24 år og jobber til daglig som digital designer. Vi har alltid hatt hund, men de siste årene har jeg kjent mye på at jeg ikke bare ønsker å eie, men også drive aktivt med hund. Dermed begynte jakten på riktig rase, og underveis ble jeg helt forelsket i Nihon Ken med sin rike historie og sine særegne trekk. Shikoku virket å være midt i blinken! I januar hentet jeg Rei i Japan, og nå prøver jeg å lære meg så mye som mulig om de japanske urhundene – samtidig som jeg er veldig opptatt av å spre kunnskap og skape interesse rundt Shikoku. I hundesport er jeg helt fersk (har kun drevet med elgjakt tidligere) og forhåpentligvis finner Rei og jeg noe vi begge liker, men vi skal i alle fall prøve oss på vår første utstilling på Japanspesialen. Forhåpentligvis kan jeg bidra med stort engasjement og et ferskt perspektiv i JUN, og det hadde vært sabla stas å få bidra i arbeidet!