Handlingsplan for JUN 2021-2022

Styret skal i samarbeid med SU:

 • Informere oppdrettere og hannhundeiere om viktigheten av å ha en god bredde i
  avlsbasen i rasene. Prøve å skaffe oversikt over arvelige sykdommer i rasene.
 • Bevisstgjøre dommere og oppdrettere på hva som er rasetypisk atferd i
  rasene.
 • Ferdigstille RAS når NKK sitt nye IT-verktøy for avl- og helsestatistikk er
  klar.
 • Planlegge gjennomføring av raseseminar for oppdrettere,
  hannhundeiere og alle andre som er interessert i avl og oppdrett i 2021.
 • Spre kunnskap om NKK sitt arbeid innen etikk for avl, oppdrett og hundehold via
  SU, slik at kompetansen innen genetikk, avl, helse og etiske spørsmål økes hos våre
  oppdrettere, eiere av hannhunder som brukes i avl og andre medlemmer.
 • Planlegge gjennomføring av Japanspesialen i pinsen 2022. Utstillingen skal arrangeres i
  samarbeid med NAK og NAAK.
 • Søke om NM i blodspor 2022.
 • Være åpne for forslag til nye klubbeffekter på proffsport.no.
 • Publisere 4 nummer av medlemsbladet JUNnytt. Målet er faglig innhold, informasjon og
  beretninger. Det skal etterstrebes at informasjon publiseres i avisa først, med mindre det er
  strengt nødvendig. Klubbavisen publiseres på klubbens hjemmeside 1 måned etter utsendt
  papirutgave.
 • Holde hjemmesiden oppdatert. Opprettholde aktivitetsnivået i sosiale medier.
 • Oppmuntre til aktiviteter og kurs i distriktene. Støtte distriktskontaktene i deres arbeid og
  bidra til økt informasjon, blant annet om rasenes bruksområder.
 • Det er ønskelig at hvert distrikt har 1 inntektsgivende arrangement pr. år.
 • Dogs4all: planlegge og gjennomføre stand og raseparade på dogs4all 2021.
 • Delta på NKK sitt Representantskapsmøte (RS) 2021 og Raseklubbenes fellesallianse (RFA)
 • Fortsette arbeidet med åpen stambok for Kai