Handlingsplan for JUN 2022-2023

Styret skal i samarbeid med SU:

 • Informere oppdrettere og hannhundeiere om viktigheten av å ha en god bredde i avlsbasen i rasene. Prøve å skaffe oversikt over arvelige sykdommer i rasene. 
 • Bevisstgjøre dommere og oppdrettere på hva som er rasetypisk atferd i rasene.
   
 • Ferdigstille RAS når NKK sitt nye IT-verktøy for avl- og helsestatistikk er klar. (Hovedstyret NKK har vedtatt å utsette frist for revisjon av rasespesifikke avlsstrategier (RAS) til 1.6.2023 pga it verktøy)
 • Spre kunnskap om NKK sitt arbeid innen etikk for avl, oppdrett og hundehold via SU, slik at  kompetansen innen genetikk, avl, helse og etiske spørsmål økes hos våre oppdrettere, eiere  av hannhunder som brukes i avl og andre medlemmer.
   
 • Planlegge og gjennomføre Japanspesialen i pinsen 2023. Utstillingen skal arrangeres i  samarbeid med NAK og NAAK. 2 Japanske dommere er booket.
 • Arrangere NM Blodspor 2022. 
 • Være åpne for forslag til utvikling av klubbeffekter
 • Publisere 4 nummer av medlemsbladet JUNnytt. Det kreves en egen redaktør for oppgaven. Vurdere digitale alternativer..?
 • Holde hjemmesiden oppdatert. Opprettholde aktivitetsnivået i sosiale medier. 
 • Oppmuntre til aktiviteter og kurs i distriktene. Støtte distriktskontaktene i deres arbeid og  bidra til økt informasjon, blant annet om rasenes bruksområder. 
 • Oslo Dog Show (tidligere Dogs4all): NKK har valgt å arrangere en ren hundemesse hvor den tradisjonelle utstillingen vil arrangeres på annen lokasjon påfølgende helg. Styret tar stilling til om dette er aktuelt for klubben å delta på.
 • Delta på NKK sitt Representantskapsmøte (RS) 2022 og Raseklubbenes fellesallianse (RFA)
 • Fortsette arbeidet med åpen stambok. På grunn av endrede regler for utstedelse av eksportstamtavler i den japanske kennelklubben er fremover ikke mulig å få en fullverdig registering i FCI på  hunder  fra NIPPO (gjelder alle våre raser), slik som tidligere. Den japanske kennelklubben kan nå kun utstede såkalte export pedigree appendix som er en begrenset eksportstamtavle og gir kun rett til registrering i FCI sitt sideregister. Dette innebærer noen restriksjoner som mulighet til å vinne titler, men gir rom for avl og bruk av hundene som en fullverdig registrering. Etter tre generasjoner vil avkommene få en fullverdig registrering. 

  Det må tas en vurdering på om dette løser problemstillingen rundt import av kai fra Japan eller om arbeidet med åpen stambok bør fortsette. Det må også vurderes om denne løsningen er god nok for klubbens andre raser, eller om man skal vurdere åpen stambok for flere av rasene.
 • Starte arbeidet og planleggingen mot dommerseminar vinteren 2023/2024.
 • Fortsette arbeidet med rasekompendiene.