Handlingsplan for JUN i perioden 2020-2021

 • Informere oppdrettere og hannhundeiere om viktigheten av å ha en god bredde i avlsbasen i rasene.
 • Skaffe oversikt over arvelige sykdommer i rasene.
 • Bevisstgjøre dommere og oppdrettere på hva som er rasetypisk atferd i rasene.
 • Ferdigstille RAS når NKK sitt nye IT-verktøy for avl- og helsestatistikk er klar.
 • Planlegge gjennomføring av oppdretter/avlsseminar for oppdrettere, hannhundeiere og alle andre som er interessert i avl og oppdrett i 2021.
 • Planlegge gjennomføring av Japanspesialen i pinsen 2021. Utstillingen skal arrangeres i samarbeid med NAK og NAAK.
 • Være åpne for forslag til nye klubbeffekter på proffsport.no.
 • Publisere 4 nummer av medlemsbladet JUNnytt. Målet er faglig innhold, informasjon og beretninger. Det skal etterstrebes at informasjon publiseres i avisa først, med mindre det er strengt nødvendig. Klubbavisen publiseres på klubbens hjemmeside 1 måned etter utsendt papirutgave.
 • Fortsette arbeidet med oppdatering av ny hjemmeside (www.junnorge.no). Ønskelig at sosiale medier (facebook og instagram) fortsatt brukes aktivt. Den gamle nettsiden (www.norskshibaklubb.net) avsluttes 01.01.2021.
 • Oppmuntre til aktiviteter og kurs i distriktene. Støtte distriktskontaktene i deres arbeid og bidra til økt informasjon, blant annet om rasenes bruksområder. – Det er ønskelig at hvert distrikt har 1 inntektsgivende arrangement pr. år.
 • Dogs4all: planlegge og gjennomføre stand og raseparade på dogs4all 2020.
 • Spre kunnskap om NKK sitt arbeid innen etikk for avl, oppdrett og hundehold via SU, slik at kompetansen innen genetikk, avl, helse og etiske spørsmål økes hos våre oppdrettere, eiere av hannhunder som brukes i avl og andre medlemmer.
 • Delta på NKK sitt Representantskapsmøte (RS) 2020 og Raseklubbenes fellesallianse (RFA)