Hundebøker

Hundebøker om de japanske urhundene:

The Total Shiba
av Gretchen Haskett og Susan Houser

Alpine Blue Ribbon Books, USA 1997
ISBN 0-931866-98-7

Den grundigste shibaboka. Forfatterne var i en årrekke ansvarlige for det dengang anerkjente bladet ”The Shiba Journal” i USA. Grundig, seriøs og omfattende. Boka anbefales!

Japanese Shiba
av Andrew De Prisco

Animalia Books, UK 2001
(ISBN 1-903098-65-3)

Lettlest bok med fine bilder. I første del er det intressant sammenligning mellom standard i England og andre land. Seinere i boka hevder forfatteren en del påstander om atferd som er fjernt fra nordiske erfaringer. Vil derfor være forsiktig med å anbefale boka til mennesker uten egen erfaring med shiba.

The Complete Shiba Inu
av Maureen Atkinson

Ringpress Books Ltd, UK 1998
ISBN 1-86054-073-2

I tillegg til “The Total Shiba”, er dette den shibaboka jeg anbefaler. Boka omtaler sentrale tema om shiba på en seriøs måte. Selv leste jeg boka med stor glede.

Shibas
av Richard Tomita

T.F.H. Publications, INC, USA 1992
ISBN 0-86622-220-0

Mange fine fotografi. Teksten er overfladisk, og mye av stoffet omhandler omsorg for hunder generelt. En del av stoffet er fjernt fra skandinavisk syn på hund. Bl.a. nevnes shibaer som har måttet lære å bruke kattedo! Salg av valper i dyrebutikker er også tema.

The Shiba Inu
av Arthur Lane

G.A.A. Lane, Australia 1990
ISBN 0-646-02169-9

Heftet bok. Kort om type, balanse, standard, bevegelser osv. Bilder, mest av japanske hunder. Preget av at dette nå er en gammel bok.

Generelle hundebøker:

Aktiviteter – Smart lek med hunden
av Alexandra Kamis og Nina Roegner

Forlagssentralen 2005
ISBN 8203232566

En hund som blir aktivisert, blir roligere og mer harmonisk. Denne boka er full av tips til leker og aktiviteter, enkle og vanskelige øvelser og triks.

Aktivitetsboken
av Memea Mohlin

Bilda Förlag 2001 (svensk)
ISBN 91-604-0281-4

Hvis du er aktiv med hunden din, øker hundens interesse for deg som person. Det skaper en bedre kontakt, som du har glede og nytte av uansett hva du ellers vil gjøre med hunden. Boka er full av enkle og vanskelige øvelser, som kan gjøres ute og inne, øvelser som trener hundens balanse og luktesans, og øvelser der hunden må tenke selv for å finne løsningen.

AlfaSyndromet
av Anders Hallgren

ICA bokförlag 2006 (svensk)
ISBN 91-534-2731-9

Om lederskap og rangordning hos hunder

Bjeffing – Språket som høres
av Turid Rugaas

Huldra Forlag 2007
ISBN 978 – 82 997534 – 0 1

Denne nye boka beskriver betydningen av de forskjellige formene for bjeffing, og hva man kan gjøre hvis bjeffingen tar overhånd. Riktignok pleier ikke bjeffing å være noe problem hos shiba, men det er uansett artig å sette seg inn i den konkrete betydningen av de ulike typene. Det er heller ikke noe minus at noen av illustrasjonsbildene i boka viser shibaer.

Etologiboken – Om hudars beteende
av Ingrid Tapper

Bilda Förlag 2002 (svensk)
ISBN 91-574-7557-1

Spennende bok som beskriver hunder oppfattelse av verden og hvorfor de oppfører som de gjør

Den Norske Hundeboka
av Arne Ulvund (red) m.fl.

Ulvund tekst & forlag 1992

Stor rasepresentasjon, som det dessverre ikke lenger er mulig å få tak i. Jeg har likevel valgt å ta med boka på grunn av den fyldige omtale av hver enkelt rases karakter og egenskap. Kjempebra bok!

Article image

Dyrenes følelsesliv
Av Marc Bekoff

Huldra Forlag 2010
ISBN 978-82-997534-3-2

Hundebøker med shiba som forsideillustrasjon skal vi ikke kimse av! Bildet viser godt hva denne amerikanske boka handler om. Den er en vitenskapelig studie av dyrs følelsesmessige forhold til hverandre og til andre arter, glede, sorg, lek og moralske regler, evne til empati, tristhet. Vi som lever tett sammen med dyr, kjenner igjen dette. Men det er godt å vite at vitenskapen går framover og artig å lese!

Fra valp til voksen hund
av Åsa Ahlbom

Canis Forlag 2001
ISBN 82-92189-04-7

Om valpens behov, raseforskjeller, valpens innlæringsevne, sosialisering, praktiske råd for trening og oppdragelse. Meget god bok for nye og gamle valpeeiere.

Freestyle – å danse med hunder
Av Merete Andersen
Canis Forlag 2006
ISBN: 9788292189306

Boka beskriver hva den nye hundesporten freestyle er, og inviterer deg og hunden til å trene freestyle ved hjelp av klikker.

Førstehjelp til hund
av Jahn Ingebrigtsen og William Bredal

Canis Forlag 2000
ISBN 82-92189-01-7

Hvis uhellet skulle være ute kan riktig førstehjelp være nødvendig for å redde livet til hunden.

Hund i huset
av Bente Iversen

Høst & Søn 2000 (dansk)
ISBN 87-14-29560-1

Enkel bok om valp, valpeoppdragelse og forståelse av hundens signaler og atferd. Boka er skrevet av en shibaeier og tidligere shibaoppdretter.

Hundeelskerens guide
av Honor Head

Cappelen Damm 2016
ISBN 978-82-02-48152-0

Dette er ei flott og grundig bok for barn som har omsorg for hund. Den er proppfull av usedvanlig gode og meget innbydende bilder. Teksten gir god innføring i bl.a. hundens kommunikasjon og i samspill og positiv innlæring av bl.a. triks. Med et par forbehold, anbefales boka til hele familien.

Hunden! Fornuft og følelser
av Liv Emma Thorsen

Pax forlag 2001
ISBN 82-530-2324-3

Meget spennende bok om hundens kulturliv, den mest omfattende kulturstudien som er gjort om hundens liv og død. Forfatteren har studert hundeliv i Norge opp gjennom historien, sammenlignet med andre land, og også hentet materiale fra andre land (hundebiografier, beskrivelse av hvordan de første rasehunder utviklet seg osv).

Hundenes gyllene regler
av Anders Hallgren

Jycke-Tryck 1994 (1. opplag 1989, svensk)
ISBN 91-87652-04-8

Boka beskriver hundens grunnleggende atferd og hvordan den styrer hunden din sine handlinger.

Hundelovboka
av Trine Melheim

Landbruksforlaget
ISBN 825292 92 30

Boka gir en grundig innføring i hundeloven, og tar også for seg dyrevernloven og andre bestemmelser av betydning for hund og hundehold

Hundens histore – fra ulv til hund
av John Unsgård

Landbruksforlaget 2004
ISBN 825292 5081

Boka om hvordan og hvorfor hunden oppstod. Det er også en bok om arven all verdens hunder bærer med seg fra ulven og urtiden.

Hundens språk och flockliv
av Lars Fält

Naturia 1998
ISBN 91-604-0275-X (svensk)

Hvordan hunden fungerer som flokkmedlem blant mennesker, og hva den vil med signalene sine. For å få et godt samarbeid med hunden, holder det ikke at hunden forstår oss. Vi må også forstå den.

Hundenes skjulte liv
av Elisabeth Marshall Thomas

Aschehoug 1994
ISBN 82-03-22080-0

Forfatteren levde ved en flokk hunder, og beskriver i boka det hun observerte av deres naturlige atferd og flokkliv. En fantastisk spennende og lærerik bok, som jeg anbefaler meget sterkt.

Hunder – Skader og sykdommer
av prof.dr.med.vet. Anders Strande

Spektrum Forlag 2000
ISBN 82-7822-060-3

Boka er et oppslagsverk om skader og sykdommer hos hund, med detaljerte beskrivelser og bilder, og med en logisk inndeling.

Ikke skyt hunden!
av Karen Pryor

Canis Forlag 2002
ISBN 82-92189-08-4

En klassiker. Læringspsykologi blir behandlet på en lettfattelig og humoristisk måte. Boka beskriver åtte måter å endre uvaner på, og de 10 lovene for hvordan forme atferd på en effektiv måte. Anbefales.

Kantarellsøk
av Anders Hallgren og Marie Hansson

Jycke-Tryck AB 1998
ISBN 82-994974-1-8

Boka er neppe til vanlig salg lenger. Men den brukes fremdeles som bakgrunn for soppkurs med hund, også for NSKs eget soppkurs . Boka anbefales, og kan kanskje finnes som bruktbok eller lånt på bibliotek

Kappløp gjennom Alaska
av Lars Monsen og Nina Skramstad

Lars Monsen Outdoors 2003
ISBN 82-995899-3-2

En herlig bok, som beskriver Robert Sørli og hundene hans sin kamp mot seier i Iditarod – verdens lengste og hardeste sledehundløp. Samarbeidet med hundene står sentralt. Hver av hundene blir portrettert.

Klikkertrening for din hund
av Cecilie Køste og Morten Egtvedt

Canis Forlag 2005
ISBN 82-92189-319

Boka gir en grundig innføring i teorien bak klikkertrening, og du lærer hvordan du kan trene inn hverdagslydighet og triks på en artig måte.
Boka er lettlest, og anbefales varmt!

Klikkertrening og dempende signaler
av Emma Parsons

Canis Forlag 2007
ISBN 82-92189-33-5

Boka beskriver hvordan man ved hjelp av klikker kan trene bort aggresjonsproblemer hos hunder

Klikkertrening for utstillingshunden
av Karen Pryor

Canis Forlag 2006
ISBN 10 82-92189-27-0

Boka er et hjelpemiddel til en klar og effektiv måte å kommunisere med hunden på, slik at den forstår hvordan den den skal vise seg i utstillingsringen.

Kontakt – Samspillet mellom deg og hunden din
av Eva Bodfält

Achehoug2006
ISBN 8203233562

Boka ble gitt ut på svensk i 2001 under navnet ”Kontakt Kontraktet”, og har siden blitt elsket på begge sider av grensen. Boka lærer oss hvordan vi kan skape et positivt samspill med hunden gjennom å forsterke dens spontane vilje til å ta kontakt. Kontakt er forutsetning for alt vi ønsker at hunden skal gjøre og lære. Anbefales varmt!

Kulturkollisjon mellom hund og menneske
av Jean Donaldson

Canis Forlag 2006
ISBN 82-92189-24-6

Regnes som en av de viktigste hundebøker som er gitt ut i nyere tid. Beskriver alle de misforståelser som skjer mellom hund og menneske fordi hunden blir tillagt tanker og motiv den ikke har. Skisserer positive måter å forholde seg til hunden på.

Lydighetstrening i teori og praksis
av Cecilie Køste og Morten Egtvedt

Canis Forlag
ISBN 8292189181

Grundig bok om konkurranserettet lydighetstrening. Boka tar for seg innlæring av alle appelløvelser i NKKs lydighets- og bruksprøveprogram. All innlæring foregår med positiv forsterkning, og det anbefales teknikker som shaping og targeting, der hunden selv må delta aktivt i læringsprosessen.

Nesearbeid for hund
av Anne Lill Kvam

Landbruksforlaget
ISBN 8252929966

Forfatteren beskriver hundens luktesans og hvordan vi kan stimulere og bruke denne evnen til glede og nytte

Problemhund och hundproblem
av Anders Hallgren

Förlagssystem AB (svensk)
ISBN 915343997

Boka beskriver hvordan man går fram for å analysere hva som er årsakene til hundens problematferd. Først etter at årsakene er funnet, trener man selve symptomene.

På talefot med hunden – De dempende signalene
av Turid Rugaas

Canis Forlag 2000
ISBN 82-92189-00-9

I boka beskrives hundens dempende signaler, og lærer oss å se dem. Riktignok er ikke alle fagfolk enig med forfatteren i alt hun hevder, men like fullt bidrar boka til at vi observerer hunden mer bevisst. Dermed kan vi trene oss til å forstå bedre hva hunden prøver å formidle.

Rasekunnskap
av Agneta Geneborg og Åsa Ahlbom

Canis Forlag 2002
ISBN 82-92189-06-8

I boka beskrives hunderasers opprinnelige egenskaper og arbeidsoppgaver. Det påvirker i høy grad hvordan de enkelte raser oppfører seg til daglig, hvor mye mosjon de trenger og hvilken type aktivisering de krever for å trives. En glitrende god og nyttig bok!

Spårhunden och lukterna
av Lars Fält, Tobias Gustavsson, Jens Karlsson og Jessica Åberg


Svensk utgave
ISBN 9789 16 3383236

Uforklarlige krefter hos dyr
av Rupert Sheldrake

Hilt & Hansteen 2003
ISBN 82-7413-582-2

Forfatteren forsket i fem år på uforklarlige hendelser mellom mennesker og dyr. Resultatet er blitt en spennende bok, med beskrivelser av dyr som kan forutse hendelser og katastrofer, dyr som finner veien hjem eller til eier over lange avstander osv. Det skisseres også en mulig forklaring, som man kan tro på eller ikke.

Unghunden
av Mickie Gustafson

Natur och Kultur/LTs förlag 2001 (svensk)
ISBN 91-27-35324-9

Det er i unghundperioden mange får problem med hunden sin. I boka redegjøres det for unghunders ”problematferd” og hvordan man kan finne ut av det.

Valpen – Om kärleksfull valpuppfostran
av Mickie Gustafson

Natur och Kultur/LTs Förlag 2000 (svensk)
ISBN 91-27-35080-0

Boka viser hvordan fortroligheten mellom deg og den lille valpen bygges opp. Du får mange konkrete råd om hva du kan gjøre for å få en glad og harmonisk hund.

Valping – drektighet, fødsel og valpestell

Av Anne L. Buvik og Tove Solberg
Vigmostad Bjørke AS 2015
ISBN 978-82-419-1186-6

Boka, som er en klassiker, har nå kommet i ny og forbedret utgave. Den tar for seg hele prosessen med oppdrett av valpekull, fra planlegging via forberedelser og fram til paring, drektighet, valpefødsel og valpestell. Den tar også for seg veiledning av valpekjøpere og ansvar, rettigheter, plikter og regler. Både erfarne oppdrettere og en som skal ha sitt første kull finner systematisk og kvalitetssikret kunnskap formidlet på en lettfattelig måte.

Valping – Håndbok
Et hefte på 34 sider som oppsummerer det viktigste omkring drektighet og fødsel. Heftet inneholder noteringsskjema slik at du kan ha full oversikt over kullet ditt fra paring til levering

Viltspor – trening og alvor
Av: Anne Igsi
Gyldendal 1992
ISBN: 8276430090