JUNnytt

Her publiseres numrene av JunNytt, dog med en liten forsinkelse. Dersom du ikke klarer å vente på at neste nummer kommer ut: meld deg inn i JUN og få medlemsbladet hjem til deg i postkassen!

Redaktør:

Redaktør fra nr 1 i 2023:   
Thomas Høiby Verket
E-post: redaktor.jun@gmail.com

Frister for innlevering av materiell: 15 feb, 15 mai, 15 august og 15 nov.

JUNnytt er en “gammel” avis i ny drakt!

Det hele startet med Shiba-Nytt som ble gitt ut av Shibaens Venner, en forening som ble opprettet av Christen Lang og Karstein Thunes i 1990. Foreningen eksistrerte fram til Norsk Shibaklubb ble etablert i 1998. Shibaens Venner ble opprettet fordi det ikke fantes noen interesseorganisasjon for Shiba, som da var en ny og svært liten rase hos oss. Behovet for informasjon om rasen og felles møtepunkt for eierne var dermed enormt. Oppslutningen ble da også meget god, og Shibaens Venner fikk medlemmer i hele Norden. Foreningen rakk å gi ut 18 utgaver av bladet Shiba-nytt i sin levetid.

Innholdet i bladet Shiba-Nytt er av stor kulturell og historisk verdi i Norsk shibahistorie. Alle de 18 utgavene av Shiba-nytt legges derfor ut på JUNs nettside, slik at de blir tilgjengelige for alle og kan bevares for ettertiden.

Norsk Shibaklubb (NSK) ble stiftet i 1998, og har i alle år etter det gitt ut et medlemsblad. Det første året het bladet rett og slett Medlemsblad for NSK, og det ble gitt ut 3 utgaver. Det første medlemsbladet i 2000 het Shiba Nytt, men fra og med nr 2 i 2000 og helt til siste utgaven i 2018 hadde medlemsbladet navnet Shib-a-visa. Normalt ble det gitt ut 4 nummer i året, noen ganger ble to nummer slått sammen. Innholdet har vært en blanding av fagstoff, informasjon og medlemmers beretninger om aktiviteter eller livet med shiba.

1. januar 2019 skiftet klubben navn til Japansk Urhundklubb i Norge (JUN) som en konsekvens av at den allerede i noen år har omfattet rasene kai, hokkaido, kishu og shikoku i tillegg til shiba. Navn på medlemsbladet ble samtidig endret til JUN-nytt.

Utgivelser “JUN-nytt”:

årnr.1nr.2nr.3nr.4
2023nr 1-23nr 2-23nr3-23nr 4-23
2022nr 1-22nr 2-22nr 3-22nr 4-22
2021nr 1-21nr 2-21nr 3-21nr 4-21
2020nr 1-20nr 2-20nr 3-20nr 4-20
2019nr 1-19nr 2-19nr 3-19nr 4-19

Utgivelser “Shib-a-visa”:

årnr. 1nr. 2nr. 3nr. 4
2018nr 1-18 nr 3-18nr 4-18
2017nr 1-17nr 2-17nr 3-17 
2016nr 1-16nr 2-16nr 3-16nr 4-16
2015nr 2-15nr 3-15nr 4-15
2014nr 2+3-14
2013nr 1-13nr 2+3-13nr 4-13
2012nr 1-12nr 2-12nr 3-12nr 4-12
2011nr 1-11nr 2+3-11nr 4-11
2010nr 1-10nr 2-10nr 3+4-10
2009nr 1-09nr 2.09nr 3-09nr 4-09
2008nr 1-08nr 2-08nr 3-08nr 4-08
2007nr 1-07nr 2-07 nr 3-07 nr 4-07
2006nr 1-06 nr 2-06nr 3-06 nr 4-06
2005nr 1-05nr 2-05nr 3-05 nr 4-05
2004nr 1-04 nr 2-04 nr 3-04 nr 4-04
2003nr 1-03  nr 2+3-03 nr 4-03
2002nr 1-02
nr 2-02
nr 3-02
nr 4-02
2001nr 1-01nr 2-01nr 3-01
nr 4-01
2000nr 1-00nr 2-00 nr 4-00
1999nr 1-99nr 2-99nr 3-99 
1998
nr 1-98  

Utgivelser “shiba-Nytt”:

årnr. 1nr. 2nr. 3nr. 4
1998nr 18-98
  
1997nr 16-97nr 17-97  
1996nr 14-96nr 15-96  
1995nr 12-95nr 13-95  
1994nr 10-94nr 11-94  
1993nr 8-93nr 9-93  
1992nr 5-92nr 6-92nr 7-92 
1991nr 2-91nr 3-91nr 4-91 
1990nr 1-90