JunNytt

JunNytt er en «gammel» avis i ny drakt!

Det hele startet med Shiba-Nytt som gitt ut av Shibaens Venner, en forening som ble opprettet av Christen Lang og Karstein Thunes i 1990. Foreningen eksistrerte fram til Norsk Shibaklubb ble etablert i 1998. Shibaens Venner ble opprettet fordi det ikke fantes noen interesseorganisasjon for Shiba, som da var en ny og svært liten rase hos oss. Behovet for informasjon om rasen og felles møtepunkt for eierne var dermed enormt. Oppslutningen ble da også meget god, og Shibaens Venner fikk medlemmer i hele Norden. Foreningen rakk å gi ut 18 utgaver av bladet Shiba-nytt i sin levetid. Fra nr 1-90 til nr 18-98.

Innholdet i bladet Shiba-Nytt er av stor kulturell og historisk verdi i norsk shibahistorie. Alle de 18 utgavene av Shiba-nytt legges derfor ut på JUNs nettside, slik at de blir tilgjengelige for alle og kan bevares for ettertiden.


årnr. 1nr. 2nr. 3nr. 4
2019
2018nr 1-18  nr 4-18
2017    
2016nr 1-16nr 2-16nr 3-16nr 4-16
2015nr 2-15nr 3-15nr 4-15
2014nr 2+3-14
2013nr 1-13nr 2+3-13nr 4-13
2012nr 1-12nr 2-12nr 3-12nr 4-12
2011nr 1-11nr 2+3-11nr 4-11
2010nr 1-10nr 2-10nr 3+4-10
2009nr 1-09nr 2.09nr 3-09nr 4-09
2008nr 1-08nr 2-08nr 3-08nr 4-08
2007nr 1-07nr 2-07 nr 3-07 nr 4-07
2006nr 1-06 nr 2-06nr 3-06 nr 4-06
2005nr 1-05nr 2-05nr 3-05 nr 4-05
2004nr 1-04 nr 2-04 nr 3-04 nr 4-04
2003nr 1-03  nr 2+3-03 nr 4-03
2002nr 1-02
nr 2-02
nr 3-02
nr 4-02
2001nr 1-01nr 2-01nr 3-01
nr 4-01
2000nr 1-00nr 2-00 nr 4-00
1999nr 1-99nr 2-99nr 3-99 
1998nr 18-98nr 1-98  
1997nr 16-97nr 17-97  
1996nr 14-96nr 15-96  
1995nr 12-95nr 13-95  
1994nr 10-94nr 11-94  
1993nr 8-93nr 9-93  
1992nr 5-92nr 6-92nr 7-92 
1991nr 2-91nr 3-91nr 4-91 
1990nr 1-90