Karstein Thunes minnepremie

Tildeles beste Shiba veteran på spesialen

Prisen ble første gang utdelt på JUN’s spesialutstilling i 2019.

Historie/begrunnelse:

Karstein Thunes og undertegnede startet i 1990 foreningen Shibaens venner i Norge. Karstein var redaktør av foreningens tidsskrift Shiba nytt fra 1990 til 1998 da foreningen ble nedlagt og Norsk Shiba Klubb ble stiftet.

Karstein Thunes

Karstein gjorde en stor innsats for rasen i denne perioden. Han gikk bort så altfor tidlig og jeg ønsker å sette opp denne premien til minne om ham. Han hadde flere gamle hunder opp igjennom årene. Norges første Shiba Amai-Keki bodde hos Karstein og hun ble neste 16 år gammel, derfor var det naturlig for meg å tenke at premien skal gå til en veteran. Spesielt på bakgrunn av at klubben ikke har en vandre premie til veteraner fra før. Det er viktig for en rase at vi kan vise frem fine gamle hunder og jeg håper premien vil bli en inspirasjon for eiere av veteraner om å vise disse hundene på klubbens årlige spesialutstilling.

mvh Christen Lang

Statutter:

Vandrepremien er evig vandrende og utdeles på klubbens årlige spesialutstilling til beste Shiba veteran. Det medfølger en bok der vinneren skal innføre opplysninger om hunden og et fotografi av hunden. Vinneren forplikter seg til å ta godt vare på premien og å innlevere den til klubben i god tid før spesialen eller å selv levere den på utstilling etter avtale med klubben.