Kontaktpersoner

Oversikt over våre distriktskontakter:

Klubbbens kontaktpersoner er ikke valgt på årsmøtet slik som folk til styreverv, men personene er utnevnt av styret til å gjøre oppgaven. Det kan være at et styremedlem også finnes på listen over kontaktpersoner fordi vedkommende tar på seg flere oppgaver. Nedenfor er en lang liste som gjenspeiler JUN sine aktiviteter og interesseområer.


Østlandet

Sandra Janzsó
Københavngata 14A, 0566 Oslo
Tlf: 473 99 069 | E-post: sandra.janzso@gmail.com


Vestlandet

Gullborg Richardsen Knudsen
Østre Hopsvei 16, 5232 Paradis
Tlf. 928 59 411 | E-post: g.r.knuds@gmail.com


Nord-Norge: Troms, Nordland, Finnmark

Lone Fillipsen
Noravinden 23A, 9015 Tromsø
Tlf. 995 94 074 | E-post: hfilips@online.no


Sør-Vestlandet: Rogaland

Gro Karete Bråtveit
Kreklingvegen 21, 4353 Klepp Stasjon
Tlf. 916 14 683 | E-post: grokaretebratveit@gmail.com


Søndre midt-Norge

Kristin Bugge Moe
Sveligata 13, 7300 Orkanger
Tlf. 932 84 372 | E-post: krib.moe@gmail.com


Nordre midt-Norge

Sissel Skjelbred

Mobil: 97 56 70 22 E-post:k-svends@online.noSørlandet: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark

Tone B. Nilsen
Riseveien 309, 4820 Froland
Tlf. 481 53 190 | E-post: tonelangmyr@gmail.comKontaktpersoner for spesielle hunde- og treningstema:

Kontatpersonene innen agility, lydighet og bruks har spesialkompetanse på disse områdene. Hvis man har problemer med oppdragelsen av en unghund, kan man snakke med lydighetskontakten. Lurer du på hvordan man legger et blodspor, eller trenger råd om bruk av shiba på jakt, kan brukskontakten gi tips og råd. Trenger du å lære lure knep i innlæringen av slalom mellom pinnene, kan agilitykontakten sikkert gi noen tips.
I tillegg kan de selvsagt kontaktes hvis man trenger informasjon om å konkurrere innenfor de respektive felt.


Agility

Lise Kommisrud
Habberstadvangen 79, 2092 Minnesund
Tlf. 916 87 047 | E-post: lisekom@online.no


Lydighet

Sissel Skjelbred
Dalsve, 7710 Sparbu
Tlf. 975 67 022 | E-post:k-svends@online.no


Rallylydighet

Bente Kittelsen Pedersen
Moneveien 2, 4879 Grimstad
Tlf. 458 60 545 | E-post: shiba.habagou@outlook.com


Bruks

Laila Nagel
Engnesvn. 31, 3092 Sundbyfoss
Tlf. 916 68 579 | E-post: katsumoto.ln@gmail.com


Utstilling

Mika Josefine B. Hætta
Støleveien 108, 4887 Grimstad
Tlf. 959 07 793 | E-post: mikahaetta@gmail.comUtstillingskomite:

  • Mika Hætta
  • Marie Svarlien
  • Tina Marie Birkelid

Ved behov trekkes flere inn og vi er veldig glade for alle som melder seg frivillig.Ansvarlige for poengberegning i årskonkurransene:

  • Laila Nagel. Tlf: 916 68 579 (bruks)
  • Bente Vedal Tlf: 920 41 336 (utstilling)


Valpeformidler:

Ole Arntzen

Mobil Ole: 481 62 691

Mail: valpeformidler.jun@gmail.com


Sunnhetsutvalget:


Redaktør for JUNnytt

Thomas L H Verket
E-post: tverket@icloud.com

Samlet redaktør e-post: redaktor.jun@gmail.com


Webmaster:

Mika Hætta. Mail:  mikahaetta@gmail.com


Salg og bestilling av klubbeffekter:

Elin Uhre. Mail: kasserer.jun@gmail.com


Materialforvalter:

Vibeke Standal. Mail: standal79@hotmail.com