Kontaktpersoner

Oversikt over våre distriktskontakter:

Klubbbens kontaktpersoner er ikke valgt på årsmøtet slik som folk til styreverv, men personene er utnevnt av styret til å gjøre oppgaven. Det kan være at et styremedlem også finnes på listen over kontaktpersoner fordi vedkommende tar på seg flere oppgaver. Nedenfor er en lang liste som gjenspeiler JUN sine aktiviteter og interesseområer.


Østlandet

Sandra Janzsó
Københavngata 14A
0566 Oslo
Mobil: 47399069
Mail:
sandra.janzso@gmail.com

Vestlandet

Gullborg Richardsen Knudsen
Østre Hopsvei 16
5232 Paradis
Mobil: 92 85 94 11
Mail:
g.r.knuds@gmail.com

Nord-Norge: Troms, Nordland, Finnmark

Lone Fillipsen
Noravinden 23A 9015 Tromsø Mob: 99 59 40 74 E-post: hfilips@online.no


Sør-Vestlandet: Rogaland

Gro Karete Bråtveit
Kreklingvegen 21 4353 Klepp Stasjon
Tlf: 91 61 46 83 E-post: grokaretebratveit@gmail.com


Søndre midt-Norge

Kristin Bugge Moe
Sveligata 13 7300 Orkanger
Mobil.: 93 28 43 72 E-post: krib.moe@gmail.com


Nordre midt-Norge

Sissel Skjelbred

Mobil: 97 56 70 22 E-post:k-svends@online.noSørlandet: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark

Tone B. Nilsen
Riseveien 309, 4820 Froland
Mobil: 48 15 31 90 E-post: tonelangmyr@gmail.comKontaktpersoner for spesielle hunde- og treningstema:

Kontatpersonene innen agility, lydighet og bruks har spesialkompetanse på disse områdene. Hvis man har problemer med oppdragelsen av en unghund, kan man snakke med lydighetskontakten. Lurer du på hvordan man legger et blodspor, eller trenger råd om bruk av shiba på jakt, kan brukskontakten gi tips og råd. Trenger du å lære lure knep i innlæringen av slalom mellom pinnene, kan agilitykontakten sikkert gi noen tips.
I tillegg kan de selvsagt kontaktes hvis man trenger informasjon om å konkurrere innenfor de respektive felt.


Agility

Lise Kommisrud
Habberstadvangen 79 2092 Minnesund
Mobil: 91 68 70 47 E-post: lisekom@online.no


Lydighet

Sissel Skjelbred
Dalsve 7710 Sparbu
Mobil: 97 56 70 22 E-post:k-svends@online.no


Rallylydighet

Bente Kittelsen Pedersen
Moneveien 2
4879 Grimstad Tlf: 45860545
E-post: shiba.habagou@outlook.com


Bruks

Laila Nagel
Engnesvn. 31
3092 Sundbyfoss
Mob: 91 66 85 79
E-post: katsumoto.ln@gmail.com


Utstilling

Mika Hætta
Støleveien 108
4887 Grimstad
Telefon: 959 07 793
Mail:
 mikahaetta@gmail.com


Utstillingskomite:

  • Mika Hætta
  • Helle Sletvold

Ved behov trekkes flere inn og vi er veldig glade for alle som melder seg frivillig.Ansvarlige for poengberegning i årskonkurransene:

  • Laila Nagel. Tlf: 91 66 85 79 (bruks)
  • Bente Vedal Tlf: 92 04 1 36 (utstilling)


Valpeformidler:

Ole Arntzen

Mobil Ole: 481 62 691

Mail: valpeformidler.jun@gmail.com


Sunnhetsutvalget:

 


Redaktør for Shib-a-visa

Gro Karete Bråtveit
Kreklingvegen 21 4353 Klepp Stasjon
Tlf: 91 61 46 83 E-post: grokaretebratveit@gmail.com


Webmaster:

Mika Hætta. Mail:  mikahaetta@gmail.com


Salg og bestilling av klubbeffekter:

Elin Uhre. Mail: kasserer.jun@gmail.com


Materialforvalter:

Vibeke Standal. Mail: standal79@hotmail.com