Kontaktpersoner

Oversikt over våre distriktskontakter:

Klubbbens kontaktpersoner er ikke valgt på årsmøtet slik som folk til styreverv, men personene er utnevnt av styret til å gjøre oppgaven. Det kan være at et styremedlem også finnes på listen over kontaktpersoner fordi vedkommende tar på seg flere oppgaver. Nedenfor er en lang liste som gjenspeiler JUN sine aktiviteter og interesseområer.


Kontaktperson distrikskontaktene:

Sunniva Bjørkvik
Neveråsveien 6
7120 Leksvik
Mobil: 47 90 44 18
E-post: sunna_n_b@live.no


Østlandet: Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland

Anna-Sofia Vintersol
Bekkelieveien 8b
0375 Oslo
Mobil 98 43 18 12
E-post:
annasvintersol@gmail.com

Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane

Gullborg Richardsen Knudsen  
Østre Hopsvei 16, 5232 Paradis Mobil: 92 85 94 11
E-post: g.r.knuds@gmail.com


Nord-Norge: Troms, Nordland, Finnmark

Lone Fillipsen
Noravinden 23A 9015 Tromsø Mob: 99 59 40 74 E-post: hfilips@online.no


Sør-Vestlandet: Rogaland

Gro Karete Bråtveit
Kreklingvegen 21 4353 Klepp Stasjon
Tlf: 91 61 46 83 E-post: grokaretebratveit@gmail.com


Søndre midt-Norge

Kristin Bugge Moe
Sveligata 13 7300 Orkanger
Mobil.: 93 28 43 72 E-post: krib.moe@gmail.com


Nordre midt-Norge

Sissel Skjelbred

Mobil: 97 56 70 22 E-post:k-svends@online.noSørlandet: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark

Tone B. Nilsen
Riseveien 309, 4820 Froland
Mobil: 48 15 31 90 E-post: tonelangmyr@gmail.comKontaktpersoner for spesielle hunde- og treningstema:

Kontatpersonene innen agility, lydighet og bruks har spesialkompetanse på disse områdene. Hvis man har problemer med oppdragelsen av en unghund, kan man snakke med lydighetskontakten. Lurer du på hvordan man legger et blodspor, eller trenger råd om bruk av shiba på jakt, kan brukskontakten gi tips og råd. Trenger du å lære lure knep i innlæringen av slalom mellom pinnene, kan agilitykontakten sikkert gi noen tips.
I tillegg kan de selvsagt kontaktes hvis man trenger informasjon om å konkurrere innenfor de respektive felt.


Agility

Lise Kommisrud
Habberstadvangen 79 2092 Minnesund
Mobil: 91 68 70 47 E-post: lisekom@online.no


Lydighet

Sissel Skjelbred
Dalsve 7710 Sparbu
Mobil: 97 56 70 22 E-post:k-svends@online.no


Rallylydighet

Bente Kittelsen Pedersen
Moneveien 2
4879 Grimstad Tlf: 45860545
E-post: shiba.habagou@outlook.com


Bruks

Laila Nagel
Engnesvn. 31
3092 Sundbyfoss
Mob: 91 66 85 79
E-post: l-nag@online.no 


Utstilling

Vanja Marie Sigvartsen
Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord.
Mobil: 95 16 22 17Utstillingskomite:

  • Sunniva Bjørkvik
  • Maiken F. Brenden

Ved behov trekkes flere inn og vi er veldig glade for alle som melder seg frivillig.Ansvarlige for poengberegning i årskonkurransene:

  • Eirik Knudsen. tlf: 40 86 34 42 (utstilling)
  • Laila Nagel. Tlf: 91 66 85 79 (bruks)


Valpeformidler:

Ole Arntzen

Mobil Ole: 48 16 26 91

Mail: valpeformidler.jun@gmail.com


Sunnhetsutvalget:


Redaktør for Shib-a-visa

Gro Karete Bråtveit
Kreklingvegen 21 4353 Klepp Stasjon
Tlf: 91 61 46 83 E-post: grokaretebratveit@gmail.com


Webmaster:

Vibeke Standal. Mail: standal79@hotmail.com


Salg og bestilling av klubbeffekter:

Thea Ringerike. Mail: kasserer@norskshibaklubb.no


Materialforvalter:

Vibeke Standal. Mail: standal79@hotmail.com