kurs/prøver


Velkommen til ordinær blodsporprøve

Prøven vil bli avholdt i Snertingdal helgen 31/8 og 1/9 2019. Dette er to prøver slik at man har mulighet til å gå begge dager hvis kapasiteten tilsier det. Prøven er åpen for alle raser. Påmeldingsavgift kr 450,- Dommere Hanne Kiil og Roger Åsheim (forbehold om dommerendring) Det er begrenset plass og det blir mulighet for å gå både AK og EK spor.

Invitasjonen i sin helhet kan lasten ned HER.