Støtte til utdanning

Siden 01.01.2021 begynte klubben å subsidiere relevant utdanning av klubbens medlemmer. Formålet er at klubben trenger flere ressurspersoner med god innsikt i rasene, engasjement og vilje til å arrangere/bidra til økt aktivitet tilrettelagt våre hunderaser.

Statutter:

 • Styret setter av et årlig beløp til formålet. Størrelsen på beløpet fastsettes etter behov og økonomiske muligheter i klubben. Beløpet kommer frem i egen post på budsjettet som godkjennes av årsmøtet.
 • Kurset må være NKK godkjent og arrangeres av NKK eller medlemsklubb av NKK.
 • Støtte søkes om på forhånd og pr. kurs. Det er ikke mulig å søke støtte til en full utdanning bestående av flere kurs.
 • Det gis støtte til kurs som dommer, instruktør, ringpersonell osv. Det er ikke mulig å søke støtte for personer/ekvipasjer til utvikling av eget hundehold/oppdrett.
 • Det gis støtte for inntil 50% av KURSAVGIFTEN. Maks 2000kr.
 • Det gis ikke støtte til kost/losji, transport osv. Dersom kursdeltaker betaler en «pakkepris» med noe av dette inkludert, må kursdeltakeren innhente spesifisert kvittering fra arrangør.
 • Søker må være medlem i klubben og over 18 år
 • Søknad må være behandlet og godkjent av styret før kurset påbegynnes.
 • Utbetaling vil være en refusjon av kursavgift etter gjennomført kurs.
 • Dokumentasjon for gjennomført og betalt kursavgift må sendes styre senest 3 mnd etter avsluttet kurs. Støtten betales ikke ut ved manglende dokumentasjon.
 • Det kreves ikke at søker må jobbe gratis eller for et redusert honorar i ettertid, men klubben skal prioriteres dersom oppdrag ikke kan kombineres.

Søknad

Søknaden må innholde:

 • Navn/kontaktinfo på kursdeltaker/søker
 • Dokumentasjon ang. kurs
 • Hensikten med å søke kurset

Sendes til sekretar.jun@gmail.com i god tid før påmeldingsfrist.
Ved innsending av dokumentasjon for gjennomført kurs må kontonr. oppgis

Annet

Merknader til statuttene sendes styret på mail: sekretar.jun@gmail.com