midt-norge

Oppdrettere Shiba:


Stine Valskår og Knut Ivar Birkeland
Sandevikdalen 19, 4208 Saudasjøen
Mobil: 41 25 44 77 / 92 80 28 35
mail: stine.valskar@gmail.com
Hjemmeside: www.gronsdalsvingen.com

Per Pedersen
Diskosveg 1, 2836 Biri
Mobil: 98 24 28 84 
Mail: pepede3@online.no
Hjemmeside: www.mjostrollet.net

Kennel Moto-Moto

Kristin Bugge Moe
Sveligata 13, 7300 Orkanger
Mobil: 93 28 43 72
Mail: krib.moe@gmail.com

Runa K. Bjørsland
Skoleparken 9 D, 7604 Levanger
Mobil: 90 03 23 21 
Mail: runakb@online.no

Karen og Sissel Skjelbred
Dalsve, 7710 Sparbu
Mobil: 97 56 70 22 
Mail: k-svends@online.no
Hjemmeside: www.ostbylias.com  

Bodil Sellie Fosseide
røstadbakken 166, 7057 jonsvatnet
mobil : 93214414
mail: bodil@ashiato.no
Hjemmeside: www.ashiato.no