Rasespesifikk avlstrategi (RAS)

Japansk Urhundklubb i Norge har utarbeidet RAS-dokumenter for de 5 rasene som klubben er ansvarlig for. Dokumentene har vært ute til høring, og ble deretter godkjent av klubbens styre. Nå er også dokumentene godkjent av NKK, og kan tas aktivt i bruk i avlsarbeidet.

NKKs avlskonsulent Kristin Aukrust sier følgende om våre RASdokumenter:

Gratulerer med veldig bra RAS-dokumenter! Som sagt tidligere så er dette dokumenter av høy kvalitet, og dere har all grunn til å være fornøyd.

RAS for hokkaido, shikoku, kishu og kai er selvsagt mer enn en bra nok, og det er svært positivt at dere har skrevet noe om disse rasene, selv om det er ingen/svært få hunder i Norge. Det er også svært positivt at dere har tatt med bilder.

RAS for shiba er svært bra. Det er solid og gjennomarbeidet, og det inneholder mye informasjon samtidig som det er oversiktlig og tilgjengelig. Dere er heldige som har en helse- og atferdsundersøkelse som grunnlag, samt at dere har mye informasjon fra tidligere i form av rasekompendium mm. Dere har konkrete mål og strategier, noe mange syns er vanskelig. Mange syns også det er vanskelig å skille på kortsiktige og langsiktige mål, noe dere har gjort.

Jeg er som sagt imponert, og dere har all grunn til å være svært fornøyd!

RAS versjon 1 for shiba, hokkaido, kai, kishu og shikoku er godkjent og gyldig t.o.m. 1.7.2019. NKK har ikke kontrollert tall og statistikker.

NKK publiserer alle RAS dokumentene på http://www.nkk.no, og det er viktig at raseklubben gjør dokumentet tilgjengelig og kjent for alle sine medlemmer.

RAS skal evalueres årlig, men det trenger ikke å være omfattende. Poenget er at man ikke legger dokumentet i en skuff og glemmer det fram til neste revidering.

Dersom det er behov for å revidere RAS før det er gått 5 år, ta kontakt.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være noe, og husk at vi er behjelpelige med råd og veiledning når neste versjon av RAS skal utarbeides.