Reerat styremøte i NSk 26/4-17

Tilstede: Frank, Wenche, Frida, Helle, Laila, Mette, Ingrid Alice (IA) og Lisbeth

Sak 27/17 Godkjenning av referat 22/3-17 
Liten endring i sak 21/17. Deretter godkjent

Sak 28/17 Post /info
*Fra NKK – Høring lovmaler klubber og forbund Frist 15/5 Lisbeth begynner og sender ut utkast.
*Fra NKK – Høring om Disiplinærsystem mv Frist 1/6 Laila begynner og sender ut utkast. 
*Fra NKK – Høring om elektroniske kritikker Frist 30/6 Vi er negative til obligatorisk elektronisk kritikker. IA skriver utkast til svar.
*Fra NKK – Invitasjon til dialogmøter. Tas til etterretning, men vi håper på referater fra ”åpen post” fra alle møtene. Mette deltar på møtet til Særkomite utstilling.
*Fra Raseklubbenes Felles Allianse: Invitasjon til møte. Ingen fra oss kunne delta. Referat har ikke kommet enda.
* Høring om BSI. Laila og Lisbeth svarer for klubben.

Sak 29/17 Økonomi
Fortsatt betales det inn kontingent og vi har en solid økonomi.

Sak 30/17 Rutiner for redaktør og styret 
Vi må endre Håndboka og instruks for redaktør når det gjelder nummer 1.  Info fra Valgkomiteen skal også være med. Og bladet skal være levert til Posten senest 10 uker før. Styret og redaktør må kommunisere om når ting fra styret og valgkomiteen må være sendt for å kunne ta med de obligatoriske. Lisbeth lager utkast.

Sak 31/17 Oppdretterseminar
Ny innleder på ”Avl i små populasjoner”, Odd Vangen, professor NMBU. Vi ber også om kort innføring i genetiske begreper. Ortoped er bekreftet, MH-info bekreftet, Forebygging og rehabilitering bekreftet. Må få på plass anatomi og hud/kløe. Rapport fra Avlsrådskurs. Rapport fra Atferdseminar. Laila og Lisbeth setter opp forslag til program når alle avtaler er bekreftet. Klart til neste møte.

Sak 32/17 Årsmøtet
*Beretning godkjent
*Handlingsplan godkjent
*Regnskap er sendt til revisor og blir klart før utsending.
*Budsjett godkjent
*Innkomne forslag. Ingen forslag fra medlemmer.
*Styrets forslag Lisbeth ansvarlig for ferdigstilling.

Sak 33/17 Japanspesialen 
IA bestiller bankterminal. Vi spør Vibeke Standal om å være ansvarlig for grillfesten. Ting er eller under kontroll. 

Sak 34/17 Eventuelt
Status blodsporprøver; Under kontroll. 

Neste møte 22/5 kl 20.30