Referat fra ekstraordinært styremøte 10. august 2022

Møtt: Mika, Marie, Ole, Tina, Tone, Vibeke og Elin
Ikke møtt: Christine, Sara N og Siw.


Sak 4/22 Referent:
Tina ble valgt som referent.


Sak 9/22 Japanspesialen
Tilbakemelding på en mail ang japanspesialen 2023.
Styret har diskutert saken og fremmet sine forslag for komiteen.


Sak 5/22 JunNytt
Styret har fått kontroll på redaktør mail og bestilt adobe pakken til nye redaktører av
JunNytt. Mika er på saken og har samlet alt materiell som de nye redaktørene trenger.

Sak 2/22 Økonomi – Info
Støtte til landslaget for juniorhandling.
Jun ønsker å støtte landslaget med 5000kr.

Neste styremøte er satt til 23.08.22