Referat fra møtet 18.03.2010

Til stede: Solvor, Torstein, Terje, Lone, Gro, Eivind, Lisbeth

Forfall: Eirik og Torbjørn 2010-05-06 Webmaster

Sak 17/10 Post/info
a. Svein Helgesen har fullført aspirantarbeid,
b. NKK søker oppdretter/valpekull på Østlandet, infoen ligger allerede på hjemmesiden.

Sak 18/10 Dommerseminar
– Rica Hotell Gardermoen 6. november 2010
– Økonomi: dagpakke kr 525 x 25 = kr 13 125, støtte fra NKK kr 7000. Gjenstående å betale kr 6125
– Vi dekker reiseutgiftene til styremedlemmer som ønsker å delta, og ser på muligheten for varamedlemmer som ønsker å delta, når det nærmer seg.
– Christen har tatt kontakt med dommerforeningen for å få annonse inn på deres nettside. Vi justerer program for start kl 10.00
– Vi lager ”mal” for søknad om reiseutgifter for dommerne som vi sender med invitasjonen.
– De som stiller med hunder, får dekket kjøring. Vi undersøker med hotellet om alternativ enkel servering.

Sak 19/10 Helsekartlegging
– Status per 16. mars er 283 besvarelser. Alle oppfordres til å ”purre” på venner og kjente.
– Målet er å presentere resultatene på årsmøtet.

Sak 20/10 Japanspesialen 2010
– Avtalen mellom de 3 klubbene godkjennes av styret. Styret får hele tiden oppdaterte versjoner av arbeidsdokumentet.

Sak 21/10 Årsmøtet 2010
– Styret jobber videre med egne saker eller forslag til årsmøtet.

Sak 22/10 Representantskapsmøte i NKK lørdag 24. april
– Vi melder på Solvor, og spør om Laila Nagel vil være vara, Solvor ansvarlig
– Påmeldingsfrist 3. april, Lisbeth ansvarlig
– Saksliste/-dokumenter kommer seinere

Sak 23/10 Kursannonser fra samarbeidende klubber
– Vi sier ja til arrangement i regi av klubber. Lisbeth undersøker om aktuelt arrangement.

Sak 24/10 Eventuelt
– Styremøter: 15. april, 11.mai
– Plassering av stand på Dogs4All: Vi ønsker samlokalisering med NAK og ikke plassert ytterst.

Referent Lisbeth