Referat fra styremøte 08. juni 2021

Åpner
Møtet til Japansk Urhundklubb i Norge ble startet 19:30 på messenger av Vibeke Standal.

Til stede
Vibeke Standal, Tone B. Nilsen, Elin Uhre, Mika Hætta, Ole Arntzen, Rosanna Anderssen, Marte Lund.
//Forfall: Sara Andersen, Sara Leira

Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent som distribuert.

Saksliste
Taushetserklæring – signeres og sendes til:
Marte Lund, Gamleveien 69b, 1476 Rasta for arkivering.

Sak 4/21 – Godkjenning av møtereferater
Forrige referat er godkjent av det gamle styret, Mika har fulgt opp og skal oppdatere på hjemmesiden.

Sak 24/20 Japanspesialen
Her trengs det flere i komiteen, kom med forslag eller ta kontakt med noen du kjenner.I samarbeid med NAK og NAAK avholdes det dobbelutstilling 22.08 på Harestua. Det trengs folk til alt fra å stå i kiosk, plukke søppel og rigging. Annonse er lagt ut for frivillige i avisa.

Sak 3/21 Mestvinnende lister
– Rosanna har gjort en super jobb med diplomene, hun synes jobben er fin og ønsker å fortsette. Trenger ikke noen ekstra. Vi oppfordrer alle som får diplomer til å sende inn bilder til henne, slik at hun kan legge ved bilde til alle. Det er gjort enighet om at det skal lages for 1, 2, 3 oppdretter. I tillegg til 1, 2, 3 i hver klasse.

Sak 2/21 Økonomi
Ny kasserer har mottatt de fleste tilganger, venter på innlogging til Brønnøysundregisteret.

Thea hjelper til med pågående saker innen økonomi, slik at ny kasserer får god innsikt.

Sak 26/19 Hjemmeside
Mika oppdaterer hjemmesiden med de nye styremedlemmene, årsmøtepapirer o.l.
Rosanna legger inn de nye styremedlemmene som administratorer på Facebook. Om noen ønsker tilgang på Instagram må de ta kontakt med Gro.

Sak 23/20 Kai
Mika informerer om situasjonen rundt export pedigrees utstedt av JKC for NIPPO-registrerte hunder. Det er nå besluttet at JKC vil utstede en begrenset export pedigree – også for KKA.

Det er sendt en henvendelse til NKK om denne dokumentasjonen vil være nok til å registrere importerte hunder i NKK. I så tilfelle vil også Kai omfattes, og det vil ikke lengre være behov for åpen stambok.

Arbeidet settes påvent til situasjonen er avklart med NKK. Dersom den begrensede stamtavlen ikke kan brukes til registrering i NKK, begynner styret arbeid for å starte åpen stambok for alle klubbens raser.

Mika deltar i SU i denne saken.

Sak 6/21 Dommerkompendiet
Revisjon av kompendiene – grunnet endringer i ordlyd i FCI. Arbeidsgruppe er satt sammen av: Marte, Vibeke, Tone og Harriet Gleditsch. Skulle en trenge noen ekspertuttalelser kontakter vi Christen Lang og Eivind Mjærum.

Det er også tillagt at vi ønsker å ta opp muligheten for rasekompendium for mindre raser – denne saken tas opp på neste møte.

Diverse

– Mika sender årsprotokollen til Marte for arkivering.

– Mika sender mail til Wenche hvor vi ønsker å ta imot tilbudet hennes ved utregning av mestvinnende.

– Mika sender også mail til Wenche i forhold til beregningen for veteraner etter avtale.

Eventuelt
Møtedatoer frem til jul:
16 august, 6 september, 11 oktober, 8 november, 13 desember.

Saksliste for neste møte

  • Tas opp i forkant før neste møte

Møte hevet
Møtet ble hevet 21:10. Neste møte er 16 august 20.00 på messenger.