Referat fra styremøte 10. januar 2023

Møtt: Marie, Siw, Ole, Christine, Vibeke, Elin.
Ikke møtt: Tina, Mika, Sara.

 • 1/23 Godkjenne referat:
  • Referat fra forrige møte: Godkjent.
 • 2/23 Sette opp møteplan for 2023.
 • 3/23 Mestvinner-liste. Medlem purrer på svar ang tidligere kontakt og mener de ikke har fått tilbakemelding, hvem skulle svare, ble det sendt?
  • Sjekker med sekretær om svaret er send, evt svare på nytt. 
 • 4/23 Hjemmeside
  • Medlem purrer og på at referat ikke er lagt ut på hjemmesiden.
   • Mika ordner fortløpende.
  • Redaktør på siden “JUN-nytt” må oppdateres.
   • JUN-nytt må legges ut på hjemmesiden.
    • Mika ordner fortløpende.
 • 5/23 Økonomi
  • Jobber med fjorårets regnskap, sendes etterhvert til revisor.
  • Skal vi øke medlemskontingenten til 2024? Nei lar den være som den er pr nå. 
  • Skal vi ha flere tegninger til rasekompendium? Tas opp på senere møte. 
  • Distriktskontakter oppfordres til å feire jubileet vårt ute i distriktene. Det er budsjettert midler til aktiviteter, ta kontakt med kasserer/styret.   
 • 6/23 Årsmøte.
  • Ble satt til tirsdag 18 april. (Uke 16).
   • 7 feb frist for å annonsere årsmøtet.
   • 7 mars frist for forslag fra medlemmer. Medlemmenes saker til årsmøtet. Frister for medlemmer/innslag må være med. 12 stillinger på valg, og hvem. 
   • 21 mars frist for innkalling med årsmøtepapirer. 
 • 7/23 Dommerseminar vinteren 23/24
  • Mika villig til ta på seg ansvar, noen flere? 
  • Taes opp igjen neste møte. 

Post:

 • NKK 125 år, invitasjon til feiring og oppfordring til å blir med på feiringen i form av at klubbene arrangerer/markerer gjennom året.
  • Det blir opprettet en nettside og # for å synliggjøre feiringen av NKK.
  • Legge inn i budsjett om noen representanter skal få reise på NKK`s galla/bursdags feiring.

Neste møte: 14 feb 20.30.