Referat fra styremøte 11/2-2010

Tilstede: Solvor, Torstein, Terje, Gro, Lisbeth, Eirik, Lone. Inger Merete under sak 83/09
Forfall: Eivind og Torbjørn 2010-03-08 Webmaster

9/10 Økonomi/regnskap Det ligger an til et overskudd for 2009 på ca 6 500,- + varelager, estimert til 10.-15.000 i regnskapsmessig overskudd, Dette er mye bedre enn vårt budsjetterte overskudd på 4 500,- . Her er og kostnader til Rasekompendiet tatt med, dette var ikke med i budsjettet for 2009.   Budsjett for 2010 er satt opp med et betydelig underskudd som følge av utgifter til helseundersøkelsen og dommerkonferansen. Underskuddet dekkes av overskudd fra tidligere år, og vi vil fortsatt ha en god likviditet. Kasserer har estimert dette til å være omlag 20.000 i fri kapital ved slutten av 2010. .   10/10 Japanspesialen 2010 Kort orientering om arbeidet så langt. Styret godtar en modell for deling av økonomi iht klubb/ antall påmeldte. Vi vil gjerne at premier er gravert i en eller annen form. BIS, BIR og BIM premier skal ha klubblogo. Dommerlisten vår bør oppdateres med flere aktuelle navn, og dommer for 2011 må snart være klar. Komiteen oppdaterer styret med oversikt over ansvarsområder og inngåtte avtaler etter hvert som disse er behandlet i komiteen.   Ellers avholdes neste styremøte som planlagt torsdag 18. februar.   Ref Lisbeth