Referat fra styremøte 11. april 2023

Møtt: Marie, Christine, Mika, Ole, Elin, Siw, Tina.
Ikke møtt: Sara, Vibeke.

 • 1/23 Godkjenne referat
  • Referat godkjent.
 • 5/23 Økonomi
  • Klubben har god økonomi per nå. Litt ut fra konto på reise, og til æresmedlemmene våre som skal på NKK`s gallamiddag.
  • Ser muligens behov for å øke medlemsbladets post på busjettet.
 • 6/23 Årsmøter
  • Diplomer mestvinnende hunder
  • Må få inn bilder av hundene som har vunnet, helst profil eller oppstillingsbilde.
  • Årsmøtet gjennomføres i Zoom. Link blir lagt ut på hjemmeside (linket videre til facebook), og evt mail.
 • 9/23 SU
  • Innkommet sak fra SU
  • Styre støtter forslaget og vil gjerne at SU skal starte et slikt forum.
 • 10/23 Japanspesialen
  • Sekretariat (JUN ansvar søndag)
  • Vi har noen frivillige til å sitte i sekretariatet og kiosken, men vi trenger flere for at det skal bli minst mulig press/stress på de som har sagt ja til nå. Ønsker gjerne flere og noen i backup og.
  • Tina legger ut post på sosiale medier om at vi ønsker flere frivillige.
  • Må settes opp en arbeidsliste.
  • Vi prøver å få tak i nytt klubb-merch som vil være mulig å få kjøpt i sekretariatet på JUN sin utstillingsdag. Ser på mulighet med å kunne bestille på nettsiden vår, og får det utlevert på spesialen.