Referat fra styremøte 11. mai 2021

Til stede: Mika, Ole, Solvor, Vibeke og Rosanna. Thea ankom 20:30

Ikke møtt: Geir og Inger

Referent: Rosanna

Postliste:

Hundens dag (28. Aug)

 • Oppfordre distriktskontrakter å lage et arrangement. A la tur, blodspor, agility eller lignende, bildekonkurranse for dagen via klubben.
 • Distriktskontrakter skriver innlegg til JUNnytt om hvilke arrangement som foregår i landet

Søknad om dommerelev status

 • Trykke opp dommerkompendium

NM Blodspor

 • Føres videre

Sak 5/21. Referater

 • Jobbet mye med årsmøte planlegging

Sak 3/21. Mestvinnende/årskonkurranser

 • Diplomer på vei ut, mangler adresse
 • Solvor printe mestvinnende tredjeplass, manglet i opptrykket
 • Rett opp i junior andre- og tredjeplass
 • Mika leser opp vinnere og gratulere på årsmøtet

Sak 1/21. Årsmøtet

 • Ole planlegger med Bjørn å sette opp prøvemøte
 • Kortere møte? 1 time
 • Tellekorps: Mika og Gry Hætta, Ole tar fullmakter

Sak 24/20. Japanspesialen

 • Forslag fra utstillingskomite: arrangere raseutstilling samtidig som NKK Lillehammer i stedet for Japanspesial på Hunderfossen
 • Se etter skandinaviske dommere, norske dommere i bakhånd om ikke koronasituasjonen løsner opp
 • Stor CERT?
 • Dobbel utstilling, to “runder” ila en dag. To dommere
 • bestille rosetter?
 • Styret støtter dette, planlegg godt og i god tid, hold det enkelt og greit
 • Utstillingskomiteen må kontakte dommer angående Japanspesialen 2023
 • Styret skal ha tilgang til dommerlisten utstillingskomiteen har

Sak 6/21. Henvendelse fra medlem

 • Styret vil kun ta offisielle resultater i beregningen som kan sjekkes på DogWeb og vil derfor ikke gi veteran eget poeng basis
 • Vi har ikke mulighet til å endre dette før 01.01.2022
 • Sikter til Sak 29/19. fra 15.nov. 2019:

Sak 7/21. Blodsporprøven

 • Vibeke åpner påmeldingen
 • Styremedlemmer som hjelper til:
 • Sporlegger kurs, Zoom/Teams, info om kurset. Kveld på nettet, går gjennom regelverk, plan for helgene og fallvilt jeger forteller om naturlig atferd med påkjørsel eller skade. Maks tre helger, inntil 5 deltagere. Lørdag regler, ser forskjellige spor, ser hvordan hund reagerer og ut i terreng. Vannflaske finne ut hvor mye blod man bruker. Legger spor, går gjennom sporet på søndag. De med hunder kan gjøre dette til bevegelig prøve. Godkjent av studieforbundet for støtte, 500 kr per pers.

Sak 38/19 SU

 • Avtalt med et hotell, kommer tilbake med bestilling av overnatting, øvrige medlemmer dekker egen overnatting. Fire ukers avbestilling.
  • Alle i SU er planlagt å være med
 • SU har fikset forelesere, Nina Hansen om allergi og rage, Anne Lill Kvam hun skal forelese om adferd. Har egne tema å ta opp i tillegg til dette. Eivind Mjærum og Christen Lang skal undervise om avl og oppdrett. Booker ikke inn noen til å ta opp MH. SU skal legge frem RAS inkl helseundersøkelser.
  • Foreslår at klubben arrangerer en egen klubbdag med MH, hvor hunder kan ta testen og få grundig innføring
  • Nina Hansen 4k + reiseutgifter, Lill Kvam 4k

Sak 2/21 Økonomi

 • Rett opp feil ang mankehøyde i dommerkompendium, snakk med Harriet om dette. Rosanna sender det videre til trykkeri.
 • Trykk opp 40 dommerkompendier, 10 på engelsk, 30 på norsk
  • ringperm, A4, stiftet på kortsiden, skal tåle godt bruk
 • Moms kompensasjon må sendes inn
 • Kommer snart regnskap som skal skrives under av styremedlemmer

Eventuelt

 • Sjekket styrereferater som ikke har blitt lagt ut enda
 • Maiken trekker seg fra utstillingskomiteen og med det kioskverv
 • Avskjed: Inger, Ole?, Thea, Solvor, Geir
 • Hjemmeside: legge ut artikkel fra Annette, legge ut hannhund liste, sortere helseartikler, mm.