Referat fra styremøte 12. september 2023

Tilstede: Ole Antzen, Silje Vingelven, Elin Uhre, Marie Svarlien, Michelle Moland, Mika B Hetta, Siw Blik, Marit Soleng og Christine Strandvik

Forfall: Sara Nicole Andersen

1/23 Godkjenne referat.
Referatet fra forrige styremøte godkjent.

5/23 Økonomi v/kasserer.
Stødig og god økonomi.
Japanspesialen går med et lite overskudd
Elin skal lage et forslag til revisjon av  kasserer og revisors jobb ihh håndboka.

7/23 Dommerkonferanse
Må søkes NKK ca 1 år i forkant. 
Seint 2024/tidlig 2025?
Utstilling/konferansekomiteen jobber videre med dette.

16/23 Distriktskontakter
Mika tar kontakt med distriktskontaktene for å få tilbakemelding på vervet.
Saken tas opp på neste møte.

Post
Mottatt sluttoppgjør fra blodsporprøve fra NKK. 
Selve rapporten ligger på hjemmesiden og kommer i  JUNnytt

Spørreskjema fra NKK om avlskrav og anbefalinger på klubbnivå. Denne er fylt ut og levert.

Eventuelt

  • Diskusjon om muligheten til å øke andelen av oppdrettere som foretar gonioskopi på hunder som skal brukes i avl.
  • Diskusjon om å endre utstyrsleverandør av merch (merchandise/utstyr)
  • Forslag: årsmøte avholdes uke 11 i 2024.

Marit Soleng 

sekretær

Neste møte: 10.10.2023