Referat fra styremøte 13. desember 2022

Møtt: Elin, Christine, Vibeke, Ole, Mika, Tina.

Ikke møtt: Sara, Siw.

Saksliste: 

 • 12/22 Hjemmeside – Hannhundliste.
  • Ole tar imot på mail.
  • Mika kan hjelpe til med hjemmesiden om det trengs.
 • Oppfølging forrige møte, Christine settes inn som vara.
  • (oppdatere hjemmeside etc). 
 • Oppgradere til teams?
  • Klubben har et tilbud via NKK å oppgradere til å bruke teams. Får da med en “sky” (skykontoret) til å lagre og dele dokumenter i. Får ferdig oppsatt etter en klubb-mal. Koster 195 kr mnd.
   • Venter litt med det, kan heller se an behovet etterhvert og ta opp på nytt hvis nødvendig. 
   • Prøve å finne ut mer av hva som er i pakken, vil ha litt mer info for å se om vi har behov, eller klarer oss med det vi har.
   • Benytte oss mer av google drive – som ble begynt å tatt i bruk tidligere, nye styret må sette seg litt mer inn i bruk av det. Trenger da ikke nye eposter etc. som vi ville fått fra NKK til å bruke Teams.
   • Ser om vi tar neste møte på privat teams, for å se om møte-funksjonen er noe vi kunne tenkt oss. 
 • Avlsprogram.
  • SU har mottat ett spørreskjema ang den nye avlsstrategien. Om styret har noen innspill/kommentarer til det kan man sende dette til SU.
 • Budsjett
  • 9/22 Utstilling/Utstillingskomitee.
   • Foreløpig ikke noe budsjett for japanspesialen 2023, da budsjett settes på årsmøtet. 
   • Må regne med høyere budsjett i 2023 i forhold til “vanlige” år, da det kommer japanske dommere og japansk foredragsholder.
    • Foredrag gratis for medlemmer av JUN? For alle?
    • Deles foredrag utgiftene på alle klubbene, eller står JUN for den?
   • For å øke overskuddet fra spesialen kan man kjøre loddsalg, kiosk (andre ideer?) 
   • Usikre på antall rosetter som trengs, høre med de andre klubbene hva de strekker seg etter? 
 • Dommerseminar
  • På nyåret må styret begynne planlegging av dommerseminar.
   • Størrelse på seminar? Slå oss sammen med flere klubber? Hvor? 

Neste møte: 10 januar 2023 kl 2030.