Referat fra styremøte 13. juni 2023

Tilstede: Ole A, Marie, , Mika, Siw B,Marit og Christine S,
Forfall: Silje, Elin,Sara A, Michelle

1/23 Godkjenning av referat.
Godkjent. Sendes til Mika på epost.

10/23 Japanspesialen v/Mika.
Komiteen opplevde å ha kontroll over arrangementet både i forkant og underveis. Fine tilbakemeldinger fra deltakerne fra Norge og utlandet. Elin holder på å ferdigstille økonomien.

5/23 Økonomi
Elin jobber med søknaden om momskompensasjon til klubben.


4/23 Hjemmesiden.
Mika oppdaterer info om styre.


12/23 Innkalling til Representantskapsmøte i NKK’s øverste organ (RS)
Årets RS blir avholdt 18. og 19. nov 2023. Om vi har forslag til kandidater på valg, er det bare å varsle Marit, så kan hun sende inn forslaget på mail til RS.


7/23 Dommerseminar 23/24
Dommerseminar bør avholdes i løpet av vinteren -24. Vi må begynne å forberede oss
allerede nå. Christine undersøker priser for lokaler og datoer.


13/23 Oslo Dogshow
Klubben deltar ikke med stand i år.


Neste møte er tirsdag 22.august 2023 kl 19.30
Marit Soleng
ref.