Referat fra styremøte 14. februar 2023

Møtt: Marie, Tina, Ole, Vibeke, Christine, Elin.
Ikke møtt: Sara, Siw, Mika.

 • 1/23 Godkjenne referat
  • Godkjent.
 • 5/23 Økonomi
  • Budsjett 2023, frist for godkjenning.
   • Frist satt til 10. mars.
  • Klubben har god økonomi.
  • Lite rotasjon på klubbeffekter, prøve å få ut litt mer der.
  • Ønsker at distriktskontakter skal benytte seg mer av tilgjengelig budsjett.
   • Elin sender en oppfordrelse til distriktskontaktene.
 • 7/23 Dommerseminar vinter 23/24
  • Taes opp med Mika. 
 • 8/23 Årets brukshund
  • Ny utregning på årets brukshund, ref tidl kontakt fra medlem.
   • Ny utregning av årets brukshund godtatt, men gjelder fra 01.01.2024.
    • Må oppdatere på hjemmeside og informeres via avis.
 • 6/23 Årsmøtet
  • Det ble dessverre avglemt at revisor er på valg i år, heldigvis tar nåværende revisor ett ekstra år.
 • Jubileumsbankett NKK
  • Vi er invitert til jubileumsbankett ifb med NKK i april. Vi har lov til å sende to stk til å representere klubben, og to æresmedlemmer har takket ja til å dra.