Referat fra styremøte 14. mars 2022

Møtt: Mika, Ole, Rosanna, Tone, Vibeke og Elin

Ikke møtt: Sara L, Sara N, Ellen og Marte

Postlista

  • Lone har kommet med beretninger av aktiviteten i nord
  • Fra NKK: Kandidater til org. Arbeid – vi har ingen å foreslå
  • Bekreftelse fra NKK om at revisjonen av RAS er utsatt til 2023
  • Fra NKK: Neste RS er sist i oktober – nytt styre må velge kandidat

Sak 4/22  Referent

Elin ble valgt til referent

Sak 1/22  Årsmøtet

Gjennomgang av årsberetningen fra styret. Elin retter opp styrets beretning og sender ut til  gjennomlesning før den sendes videre til sekretæren som sammenfatter alle innsendte bidrag.

Vibeke legger ut kunngjøring av årsmøtet på fb og hjemmeside.

Vibeke sender e-post til NKK ang tidligere distriktskontakt.

Sak 2/22 Økonomi  Stort sett bare inntekter fra NKK medlemsavgifter og NKK har fått utbetalt aktivitetsavgiften

Sak 7/22 Nytt fra SU

Har møte neste uke

Web seminar med Christen og Ole  i april.   SU inviterer til seminaret.  Ole lager invitasjon på fb og hjemmesiden oi samarbeid med Laila Nagel. 

Sak 8/22  Utstillingskomiteen,  Japanspesialen 

Rosettene – Vibeke har sendt e-post til flaggfabrikken for å supplere rosettene til 8 BIR og 8 BIM – standard størrelser.  Ca kr 100.-  120,-  totalt 16.stk. NM rosetter kr 375 for 1., 2. og 3. plass + kr 20,- for trykkKr 175,- pr stk  4- 10 plass.+ kr 20,- for trykk. 

Klubben trenger også påfyll på blodsporrosetter.

Budsjett for Japan Spesialen Utstillingskomiteen 2023: 

Det er kommet et ønske om å invitere to japanske dommere til Spesialen 2023. Disse to er Satoshi Bessho – Formann i Japansk kennelklubb. Dømt rasene på Europa og verdensvinnerutstillinger flere ganger. Veldig populær og vanskelig å få tak i. En av de mest spennende dommere man kan få til landet på rasene våre.

Tomimoto Yuichi – Shiba-oppdretter og meget populær dommer på Shiba og Akita. Dømte i 2013, og da drog han høye og store påmeldinger.

 I følge John Aareskjold Tjøtta er det gode grunner til å invitere disse to: En er økonomisk, dersom man skal ta inn to japanere. To er at Am Akita klubben har hatt for vane å gi nyutdanna dommerer på rasen muligheten til å dømme spesial.  Og til sist, det er kommet forslag fra klubbene. Ekstra bonus er at  John selv kan være vert i tillegg til tolkene og sørge for at de får et fint opphold.

To japanske dommere vil erfaringsvis tiltrekke seg stor deltagelse på utstillingene.  En dommer kan ha  60 hunder pr utstilling  – max 80 etter søknad.     Det vil måtte være ”først til mølla prinsippet”  når påmelding til utstillingene legges ut.

2023 er Jubileumsår – 25 år  for Shibaklubben  – det er også et argument  for å få til en spesiell opplevelse på Japanspesialen.

Styret er positiv til det framlagte budsjettet.  Vibeke sender e-post til utstillingskomiteen.

Neste styremøte er 04.april 2022 kl 20.00