Referat fra styremøte 14. mars 2023

Møtt: Ole, Christine, Elin, Vibeke, Mika, Siw, Marie

Ikke møtt: Tina, Sara

 • 1/23 Godkjenne referat
  • Godkjent
 • 5/23 Økonomi
  • Budsjett for SU godtatt
  • Sendt oppfordring til distriktskontakter om å ta i bruk ressurser. 1 har svart at de har planer.
 • 8/23 Søknad støtte til utdanning
  • Fått inn søknad om støtte til ringsekretær-utdanning
   • Enstemmig godkjent (minus 1 styremedlem som ikke har stemmerett i saken)

Post:

 • Forslag til håndboka fra revisor: skift navn fra revisor til kontrollkomite. Vi er vel ikke forpliktet til å ha revisor? Og de som blir valgt inn er som regel heller ikke utdannet revisor. Navnet er derfor litt misvisende.
  • Legge inn ny beskrivelse for revisor i klubbens håndbok. Klubben er pålagt å ha revisor, men dette må ikke være en utdannet revisor.