Referat fra styremøte 15. desember 2020

Referat fra styremøte i JUN 15.12.2020

Til stede: Thea, Ole, Vibeke, Rosanna og Solvor
Forfall: Inger og MikaIkke møtt: Geir

Referent: Solvor

Postliste:

 • Anette Høgvoll har skrevet et veldig informativt og godt blogginnlegg med råd til valpekjøpere om forskjell på å kjøpe hunder fra registrerte oppdrettere og tilfeldig kjøp av hunder uten stamtavler eks på Finn. Styret ber om å få dele innlegget på klubbens hjemmeside (under «Interessert i valp») og i Facebook-gruppen
 • Info fra NKK

Sak 20/20 RS (videreført sak):

 • RS er utsatt pga koronasituasjonen


Sak 26/20 Hjemmeside (videreført sak):

 • Den gamle klubbsiden (NSK) er sagt opp, og forsvinner i månedskiftet februar/mars. Vi må derfor være ferdig med å overføre gammelt stoff derfra til den nye hjemmesiden før det.
 • Vi betaler nå for flere domener. Det koster kr 110/år pr domene. Vi vil forkaste domener knyttet til Norsk shibaklubb, men beholde domener knyttet til rasene våre (shiba.no og shikoku.no). Kai.no-domenet er opptatt, men vi ønsker å få overta det hvis det åpner seg en mulighet. Alle rasedomenene våre skal lenkes til/åpne JUN sin hjemmeside
 • Kontaktperson for domeneshop-jobben er Christen Johansen. Styret ønsker å overføre oppgaven til sekretærvervet
 • De gamle epostkontoene (NSK) er stoppet

Sak 38/20 SU-info (videreført sak):

 • Revidert RAS for shikoku og kai kommer til å være noe mer utfyllende enn de opprinnelige. Særlig ønskes å få fram rasesærpreg (forskjeller fra shiba) når det gjelder eksteriør og personlighet. Det jobbes med dette pluss nye bilder nå.
 • I tillegg blir tall i tabeller oppdatert regelmessig i RAS for shiba når det gjelder avlshunder, HD, AD, patella, øyelysning
 • Angående raseseminar: Det er avklart at styret skal ha ansvar for selve arrangementet og at SU skal ha ansvar for det faglige innholdet. Det er også avklart at seminaret skal være for alle som har rasene, ikke bare for oppdrettere. Det skal være på Gardermoen, fortrinnsvis i oktober. SU skal ha kontakt med Thea angående økonomi. SU har begynt planlegging av det faglige innholdet, og ønsker tema som gjennomgang av RAS og enkeltområder fra helseundersøkelsen (særlig allergi og adferd), mentalitet/MH-tester, samt oppdrett og avl. SU jobber med å finne eksterne forelesere til de tema der vi trenger faglig kompetanse vi ikke har selv, og på bakgrunn av dem bestemme helg i oktober.

Sak 18/20 Økonomi (fast sak):

 • I 2020 var dommerseminaret og donasjonen til NKK våre største utgiftsposter
 • Vi har ikke fått refusjon fra NKK til dommerseminaret
 • Klubbeffekter: Vi ligger langt under budsjett fordi både spesialen og Dogs4All ble avlyst
 • Refusjon fra regjeringen (koronamidler) gjør at vi kommer greit ut av et annerledes år
 • Vi har spart ca 10 000 pr år på skifte av trykkeri
 •  Vi har mottatt momskompensasjon for 2019 nå
 • Thea jobber for tiden med budsjett for 2021. Budsjettpostene ble gjennomgått, og Thea fikk innspill til disse.
 • I 2021 må det settes av penger til raseseminaret samt den nye budsjettposten «Utdanning i regi av klubben»

Sak 22/20 Revisjon av klubbhåndbok (videreført):

 • Solvor og Vanja har jobbet med dette, og styret fikk ny versjon til gjennomlesing før møtet.
 • Det skal tilføyes et vedlegg der klubbens statutter blir skissert, og med lenker til der de står på hjemmesiden.
 • Etter oppdatering med dette vedlegget pluss et par mindre endringer, får styret den reviderte klubbhåndboka til ny gjennomlesing og evt godkjenning.

Sak 23/20 Kai (viderført):

 • Rosanna kontakter Bente om innhenting av søknadsskjema for å gjennomføre saken. Avventer svar fra Bente

Sak 24/20 Japanspesialen 2021 (fast sak):

 • Utstillingskomitéen jobber med dommere og backup-løsninger i tilfelle koronasituasjonen krever endringer/tilpasninger

Sak 25/20 Utdanning av medlemmer (videreført):

 • Frist for høring om statutter er nå gått ut. Statuttene er dermed godkjent, og kan publiseres på hjemmesiden.

Eventuelt:

 • Referat fra forrige styremøte mangler foreløpig, og skal komme.
 • Referat på Drive fungerer ikke som ønsket. Referent kan i stedet poste utkast på Messenger og få innspill der. Det endelige referatet kan evt legges inn på Drive som en backup.
 • Laila sendte i fjor inn forslag til oppdatering av statuttene for Årets brukshund. Styret har ikke hatt kapasitet til å vurdere disse.