Referat fra styremøte 18. januar 2011

Tilstede: Terje, Eivind, Lise, Torstein, Ann Margot, Solvor, Lisbeth
Forfall: Gro, Eirik, Lone 2011-05-09 Webmaster

Sak 1/11 Post/info
Fra NKK: Godkjennelse av utvidet raseansvar. Pressemelding lagt ut på hjemmesiden og sendt til andre klubber.
Fra NKK: Referat fra ekstraordinært RS. Tatt til orientering
Fra NKK: Høring om uttak av landslag i agility. Lise ser mer på dette.
Fra NKK: NKKs årskonkurranse. Vi ønsker å reservere oss for denne konkurransen. Vi ønsker heller å bare ha vår egen liste som er mer åpen for alle.
Fra NKK: Endringer i nettpåmelding. Tatt til orientering.
Fra NKK: Referat fra møte i BIT. Tatt til orientering.

Sak 2/11 Økonomi
Terje har laget et foreløpig regnskap. Varelageret gjør underskuddet er mindre enn budsjettert. Regnskapet er teknisk ferdig ført og vil sendes revisor tidligere enn før.
Vi har rom for aktiviteter neste år også, og Terje lager forslag til nytt budsjett.
Vi er tomme for kalendere og bestiller et nytt opplag på 15 stk.

Sak 3/11 Helgen 5.-6. mars
*Dommerkonferansen
8 påmeldte så langt. Kort info fra Eivind om punkter som vil være viktige. Vi tar med kompendier for salg, samt kopier for de som ønsker det. En påminnelse sendes ut med info om mulig mangel på hotellrom.
Vi avholder en middag etter konferansen for styret. Deltakere som er til stede kan delta, hvis de betaler selv. Unntatt deltaker fra Tyskland, som vi inviterer.
*Møte i SU/Spørsmål til Helseundersøkelsen
Møte i SU avholdes på hotellet lørdag etter konferansen. Spørsmål til oppsummeringsmøtet med Frode Lingaas må sendes Torstein eller Lisbeth snarest.

Sak 4/11 Hjemmesiden på engelsk?
Info om strikkede effekter oversettes til engelsk. Strikkegruppen er forespurt og sier det er OK.
Vi venter med å oversette andre deler av siden.

Sak 5/11 Nippo-utstilling i klubbens regi
Vi undersøker mulighetene for å avholde en NIPPO utstilling, som da vil komme i tillegg til Japanspesialen. Vi ønsker å avholde et seminar i tilknytning til dette arrangementet.
Foreløpig mål: Høsten 2013, og eventuelt i kombinasjon med NKK Hamar.

Sak 6/11 Japanspesialen 2011
Samarbeidsavtalen for 2011 er godkjent. Arbeidsdokumentet vil bli sendt klubbene etter hvert.
Søknad for 2012 er sendt, dommer er bestilt.

Sak 7/11 Årets veteran
Det er igjen kommet inn forslag om at styret skal se på utregning for Årets veteran.
Det er veldig vanskelig å finne et system som vil være helt rettferdig. Styret har fortsatt den mening at årskonkurransene for utstilling skal avgjøres ut fra resultater fra offisielle utstillinger jmf vedtak 35/07 og 45/10. Dvs at den veteranen som ligger høyest på ”Årets utstillingshiba”, tildeles tittelen ”Årets veteran”.

Norske resultater hentes automatisk fra DogWeb. For godskrivelse av inntil ett utenlandsk resultat gjelder fortsatt at resultatet må meldes inn til klubben. Resultater som ikke ligger i åpne registre, må bekreftes med utfylt katalog for alle deltakende hunder i rasen, samt hundens kritikk.

Sak 8/11 Spørsmål om tildelte poeng til verdensvinner veteran
Spørsmål fra medlemmer om hvorfor poeng er tildelt.
Styret viser til vedtak 12/03 for dette. Vi må legge ut en presisering av dette på hjemmesiden. Vi minner om bakgrunnen for vedtaket: I sak 12/03 behandlet styret spørsmålet om tildeling av poeng for store utstillinger der det ikke avholdes tradisjonelle BTK/BHK. Styret ønsket å anerkjenne norske hunder som gjorde det godt på store utenlandske utstillinger. Siden det ikke plasseres mer enn vinneren i hvert kjønn, ble det bestemt at alle ”klassevinnere” uten BIR/BIM skulle anerkjennes som om å ha blitt nr 2.

Presisering til poengberegning for ” Årets utstillingsshiba”:
Poeng for resultater fra FCIs Verdensutstillinger, Europautstillinger og circuit-utstillinger i tilknytning til disse; Alle klassevinnere på slike utstillinger (uten tradisjonell BHK/BTK), som ikke blir BIR/BIM, får poeng som om de var blitt 2BHK/BTK

Circuit-utstilling: Utstilllinger som arrangeres i samband med f eks verdensvinner. Som regel arrangeres slike etter FCIs regler for vinnerutstillinger, dvs uten tradisjonell BTK/BHK. Dersom disse arrangeres etter vanlig nasjonale regler, vil jo poeng dels ut etter plasseringer i BHK/BTK som vanlig.


Sak 9/11 Oppfølgingslisten
Torstein oppdaterer og sender ut etter møtet.

Sak 10/11 Eventuelt
Møteplan: 24/3, 28/4