Referat fra styremøte 21. september 2016

Tilstede: Frank, Wenche, Laila, Mette, Frida, Kåre og Lisbeth

Forfall: Ingrid Alice (IA), Helle, Anders

Sak 75/16 Taushetserklæring
Frida bekrefter å ha lest og akseptert. Anders og Kåre som ikke har deltatt på styremøter, bekrefter via mail at de har lest og akseptert taushetserklæringen.

Sak 76/16 Godkjenning av referat 1/9-16 
Referat godkjent

Sak 77/16 Post/Info
*Fra NKK: Korrektur på terminliste 2017. Korrektur lest.
*Fra NKK: Fremgangsmåte for å ta sak 57/16 videre. Har fått kontakt med NKK og saken går videre.
*Fra NKK: RS-innkalling 5-6/11. Påmeldingsfrist 14/10. Lisbeth deltar. Vi hører om mulighet til observatør. IA må bestille. 
*Fra NKK: NKKs avlsrådskurs  28-29/1-17. Klubben dekker for to deltakere. Eventuelt andre kan delta, hvis de betaler selv. Vi bestemmer representanter under styresamlingen.
*Fra NKK: Høring om nytt regelverk konkurranse blodspor, frist 14/12. Vi legger dette ut på hjemmesiden og FBsiden slik at medlemmer som driver med blodspor kan komme med innspill. Laila lager en liten info. Frist for innspill er 20/10 slik at vi kan behandle saken under styresamlingen.

Sak 78/16 Økonomi
Klubbens økonomi er stabil. 

Sak 79/16 Klubbens kurs og prøver 2017
Smellerkurs er dessverre avlyst. 
Det jobbes med blodsporprøven. Mette sjekker opp mulig terreng. Eivind Mjærum stiller med terreng. Hvis vi får nok terreng og dommere, satser vi på to-dagers prøver.

Sak 80/16 Shibakalender
Noen bidrag kommet inn, fristen har ikke gått ut. Annonser koster 300,- Medlemmer som kjøper annonse, får en kalender. Kan vi se på layout slik at alle annonsører får sitt banner på alle måneder, en gang som hovedannonsør, de øvrige som minibilder? Frank undersøker dette.

Sak 81/16 Oppdretterseminar 2017
Må bli 4-5/2 pga NKKs avlsseminar. Kim Bellamy fra NKK kan stille på lørdag. 1000,- per time. ”Avl i små populasjoner” og ”RAS-veien videre”. Inntil 4 timer. Prøver å finne noen til å snakke om anatomi. Øvrig innledninger vil bli referat fra deltakerne fra NKKs avlsrådskurs. Mette sier noe om NKKs atferdsseminar.

Sak 82/16 Klubbeffekter
Vesker er ikke lagt av, men finnes på lager og kan bestilles. 
Vi bruker Fridas tegning. Vi leker oss litt med farger på trykk og skjorter/gensere.

Sak 83/16 Styresamling
Vi samler opp saker.  Vi samkjører så langt det er mulig.

Sak 84/16 D4A
Har folk til å stå på stand, hunder til raseparaden. Så langt er ting under kontroll. Send gjerne nye bilder til Lisbeth. 

Sak 85/16 Eventuelt
Opprydding på hjemmesiden. Sammenstilling må sendes til Harriet/Christen.
Neste møte blir styresamling i oktober.