Referat fra styremøte 22. august 2023

Tilstede: Ole Antzen, Silje Vingelven, Elin Uhre, Marie Svarlien, Michelle Moland, Mika B Hetta, Siw Blik, Marit Soleng og Christine Strandvik

Forfall:  Sara Nicole Andersen 

Sak 1/23 Godkjenne referat
Styrets vedtak: Godkjenner referatet fra styremøte 13.06..

Sak 5/23 Økonomi v/Elin
Klubben har god kontroll. 
Regnskapet Japanspesialen er snart i orden. Fortsatt mangler noe informasjon fra medarrangører. Mika og Elin ferdigstiller regnskapet i løpet av kort tid.

Sak 14/23: konfidensielt

Sak 15/23 Konfidensielt

Sak 8/23. Søknad om støtte til utdanning.
Styrets vedtak: Støtter søknaden. 

12/23 Innkalling til Representantskapsmøte i NKK’s øverste organ (RS)
Årets RS blir avholdt 18. og 19. nov 2023.
Vedtak: Styret vedtar at Ole  Arntzen stiller i representantskapet

Post

  • Mail fra Vibeke ang premier til blodspor.

Vedtak: Styret er positiv til å bruke noen av klubbens effekter til premier.

  •  Informasjon om godkjenning av ettersøksekvipasje via min side på nkk.no.

Styret tar informasjonen til orientering.

Marit Soleng 

(ref)

Neste styremøte: 12.sept